Status prawny - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

 

Status prawny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie regulują:

 

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)

2. Zarządzenie nr 33 KGP z dnia 26 października 2015 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie (Dz. Urz. KGP z 2015 roku, poz. 88)

3. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 roku, poz. 50 z późniejszymi zmianami)
 

4.   Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z dnia 16 sierpnia 2011 roku tekst jednolity .

Metryczka

Data publikacji 28.05.2014
Data modyfikacji 20.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
sierż. Krzysztof Martirosjan KWP w lublinie
Osoba modyfikująca informację:
st. sierż. Krzysztof Martirosjan
do góry