Regulamin naboru na stanowiska w ksc.

ZARZĄDZENIE NR 157/2012 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

z dnia 02 października 2012 r. w sprawie „Regulaminu naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej” w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Wybierz Strony

 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

           W LUBLINIE

 Pp -325/0221/2012                            

 

ZARZĄDZENIE NR 157/2012
LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

z dnia 02 października2012 r.

w sprawie „Regulaminu naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej” w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 lit. c w związku z ust. 9 oraz art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.)

 

zarządza się co następuje:

§ 1.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie wprowadza się w nowym brzmieniu „Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej”, zwany dalej „Regulaminem” – stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

  1. Oryginał „Regulaminu” przechowywany jest w Wydziale Prezydialnym KWP w Lublinie.
  2. Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP w Lublinie przekaże jego kopie do komórek organizacyjnych KWP w Lublinie, w których strukturze funkcjonują stanowiska w korpusie służby cywilnej oraz do organizacji związkowych działających w KWP w Lublinie.

 

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2011 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie „Regulaminu naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej”.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Na oryginale podpis

Lubelski Komendant Wojewódzki Policji

 

nadinsp. Igor PARFIENIUK


 

Metryczka

Data publikacji 11.03.2011
Data modyfikacji 08.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba udostępniająca informację:
mł.asp.Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Renata Antonik
do góry