Lista kandydatów spełniających wymagania - aktualne rekrutacje

Ogłoszenie nr: 18397 na stanowisko starszego laboranta ds. obsługi technicznej i biurowej wykonywanych ekspertyz kryminalistycznych w Zespole Biologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie (umowa na zastępstwo)

  Na ogłoszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nr 18397, dotyczące naboru na stanowisko starszego laboranta ds. obsługi technicznej i biurowej wykonywanych ekspertyz kryminalistycznych w Zespole Biologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie odpowiedziało 31 osób.

  Po  weryfikacji dokumentów pod względem ich kompletności i spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu 26 aplikacji spełnia wymagania niezbędne określone w opublikowanym ogłoszeniu.

  Szczegółowe informacje dotyczące listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji są dostępne u pracownika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie – p. Patrycji Czuk pod numerem 81 535-40-94.

  Z osobami zakwalifikowanymi będziemy się kontaktować telefonicznie lub e-mailowo.

 Oferty pozostałych kandydatów odrzucono między innymi z powodów nieudokumentowania posiadanego wykształcenia lub wykształcenie niespełniającego kryteria ogłoszenia oraz braku podpisu pod listem motywacyjnym.

   Bezpośrednia weryfikacja kandydatów zostanie przeprowadzona w dniu 13 grudnia 2017 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73. Zapraszamy na godzinę 900 do Sali Konferencyjnej. Pierwszym etapem selekcji będzie test wiedzy. Osoby, które uzyskają z testu trzy najwyższe wartości punktowe, jednak nie mniej niż 65%, tj.13 pozytywnych wskazań zostaną zaproszone do zaprezentowania umiejętności na stanowisku laboratoryjnym oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

  Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie proponuje zatrudnienie na podstawie umowy o  pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej oraz wynagrodzenie zasadnicze wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,2500 (2 342,30 zł. brutto) Dodatkowym składnikiem wynagrodzenia jest dodatek z tytułu wysługi lat (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym kolejnym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 43 01 lub 81 535 40 94.

Metryczka

Data publikacji 11.12.2017
Data modyfikacji 11.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Czuk Wydział Kadr i Szkolenia KWP Lublin
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Czuk
do góry