Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Zakres nadzoru Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie został uregulowany w decyzji nr 40/2022 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie podziału zadań między Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie, a I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz Zastępcami Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, upoważnienia ich do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz ustalania zastępstw na czas nieobecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie (zmieniona decyzją: nr 217/2022 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 19 lipca 2022 roku, nr 254/2022 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 30 sierpnia 2022 roku i nr 356/2022 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 29 grudnia 2022 roku).

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W LUBLINIE BEZPOŚREDNIO NADZORUJE:
Wydział Kontroli
Wydział Kadr i Szkolenia
Wydział Komunikacji Społecznej
Wydział Finansów
Wydział Bezpieczeństwa Informacji
Zespół Prasowy
Zespół Prawny
Sekcja Psychologów
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka
Zespół Ochrony Pracy
 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W LUBLINIE NADZORUJE:
Wydział Kryminalny
Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób
Wydział Techniki Operacyjnej
Wydział Wywiadu Kryminalnego
Laboratorium Kryminalistyczne
Wydział do walki z Korupcją
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W LUBLINIE NADZORUJE:
Wydział Prewencji
Sztab Policji
Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Lublinie
Wydział Ruchu Drogowego
Wydział Konwojowy
Wydział Postępowań Administracyjnych
Oddział Prewencji Policji w Lublinie

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W LUBLINIE NADZORUJE:
Wydział Zaopatrzenia
Wydział Transportu
Wydział Inwestycji i Remontów
Sekcja Zamówień Publicznych
Wydział Łączności i Informatyki

Metryczka

Data publikacji : 19.03.2007
Data modyfikacji : 07.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz
do góry