Wydział Kryminalny KWP w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Kryminalny KWP w Lublinie

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY KWP W LUBLINIE

 

 

Sekretariat, tel. (081) 535 – 44 – 11  fax (081) 535 – 45 – 02

e-mail: wydzial.kryminalnykwp@lu.policja.gov.pl

 

Wydział Kryminalny realizuje zadania w zakresie:

1. Rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej, w tym: szczególnie groźnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw narkotykowych, przestępstw handlu ludźmi i narządami ludzkimi, pedofilii i pornografii dziecięcej.

2. Prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz przejmowania z podległych jednostek do dalszego prowadzenia wybranych postępowań przygotowawczych:

- dotyczących najpoważniejszych zdarzeń kryminalnych albo zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego,

- trudnych do wykrycia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych lub dowodowych,

- w których niezbędna jest współpraca z policjami i prokuratorami innych państw,

- obejmujących działania grup przestępczych albo dużą liczbę przestępstw dokonanych na obszarze kilku powiatów lub województw

 

3. Poszukiwania osób zarządzonych w trybie nadzwyczajnym oraz sprawców najgroźniejszych przestępstw, a także osób zaginionych, jeśli zachodzi podejrzenie ich uprowadzenia.

 

4. Wypracowania i wdrażania skutecznych metod pracy operacyjnej.

 

5. Inicjowania, koordynowania i nadzoru nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi w zakresie przestępczości kryminalnej.

 

6. Analizowania umorzonych postępowań przygotowawczych dotyczących zbrodni, pod kątem ich wykrycia

 

7. Prowadzenia postępowań przygotowawczych, zawiłych wymagających stosowania środków technicznych, z zakresu szeroko rozumianego handlu ludźmi jak i postępowań przygotowawczych dot. zabójstw uprzednio umorzonych.

 

8. Współdziałania z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji w zakresie realizacji czynności służbowych na terenie kraju.

 

9. Współpracy z funkcjonującymi na obszarze województwa organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji rządowej, samorządem terytorialnym oraz organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej.

 

10. Dokonywanie badań, analiz problemowych i oceny pracy wykrywczej  w podległych jednostkach organizacyjnych Policji, sporządzanie sprawozdań z wyników tej pracy jak również analizowanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych oraz nowych instytucji i rozwiązań z zakresu prawa karnego materialnego i procedury karnej oraz przepisów resortowych.

 

Metryczka

Data publikacji 24.07.2012
Data modyfikacji 31.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
asp. Arkadiusz Arciszewski Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
asp. Andrzej Fijołek
do góry