Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Kontakt z sekretariatem - numer telefonu 47 811 4411

faks 47 811 1504

adres e-mail: wydzial.kryminalnykwp@lu.policja.gov.pl

Wydział Kryminalny realizuje zadania w zakresie:

 1. rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej, w tym: szczególnie groźnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw narkotykowych, przestępstw handlu ludźmi i narządami ludzkimi, pedofilii i pornografii dziecięcej.
 2. Poszukiwania osób zarządzonych w trybie nadzwyczajnym oraz sprawców najgroźniejszych przestępstw, a także osób zaginionych, jeśli zachodzi podejrzenie ich uprowadzenia.
 3. Wypracowania i wdrażania skutecznych metod pracy operacyjnej.
 4. Inicjowania, koordynowania i nadzoru nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi w zakresie przestępczości kryminalnej.
 5. Analizowania umorzonych postępowań przygotowawczych dotyczących zbrodni, pod kątem ich wykrycia.
 6. Prowadzenia postępowań przygotowawczych, zawiłych wymagających stosowania środków technicznych, z zakresu szeroko rozumianego handlu ludźmi jak i postępowań przygotowawczych dot. zabójstw uprzednio umorzonych.
 7. Współdziałania z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji w zakresie realizacji czynności służbowych na terenie kraju.
 8. Współpracy z funkcjonującymi na obszarze województwa organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji rządowej, samorządem terytorialnym oraz organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej.
 9. Dokonywanie badań, analiz problemowych i oceny pracy wykrywczej  w podległych jednostkach organizacyjnych Policji, sporządzanie sprawozdań z wyników tej pracy jak również analizowanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych oraz nowych instytucji i rozwiązań z zakresu prawa karnego materialnego i procedury karnej oraz przepisów resortowych.
 10. Prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz przejmowania z podległych jednostek do dalszego prowadzenia wybranych postępowań przygotowawczych:
 • dotyczących najpoważniejszych zdarzeń kryminalnych albo zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego,
 • trudnych do wykrycia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych lub dowodowych,
 • w których niezbędna jest współpraca z policjami i prokuratorami innych państw,
 • obejmujących działania grup przestępczych albo dużą liczbę przestępstw dokonanych na obszarze kilku powiatów lub województw.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 24.07.2012
Data modyfikacji : 26.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
asp. Arkadiusz Arciszewski Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry