Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 WYDZIAŁ KONWOJOWY

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI  W LUBLINIE

 

 

ul. Grenadierów 3    20-331 Lublin

Sekretariat                

tel.: 81 535 - 40 - 88

fax.: 81 535 - 59 - 33

e-mail: konwojowy@lu.policja.gov.pl

 

GŁÓWNE ZADANIA WYDZIAŁU:

  • Organizacja i realizacja konwojów osób z aresztów śledczych i zakładów karnych oraz nieletnich sprawców czynów karalnych z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich do sądów i prokuratur

 

  • Bieżące współdziałanie z komórkami służby konwojowej innych województw w zakresie realizacji konwojów osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, których udział w czynnościach procesowych związany jest z przemieszczeniem ich do drugiej jednostki penitencjarnej.

 

  • Realizacja konwojów osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej.

 

  • Realizacja doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia na wezwanie organu wzywającego, którego siedziba znajduje się poza terenem działania jednostki Policji szczebla powiatowego.

 

  • Współpraca z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur oraz wdrożenia rozwiązań umożliwiających optymalne wykorzystanie sił i środków kierowanych do realizacji zadań konwojowych.

 

  • Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów i prokuratur.

 

  • Konwojowanie ładunku pocztowego na terenie województwa.

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU:

 

Zespół Organizacji Służby

ul. Grenadierów 3,    20-331 LUBLIN

tel. 081 535-46-45

 

SEKCJA I

ul. Grenadierów 3,    20-331 LUBLIN

tel. 081 535-43-52

Kierownik Sekcji tel. kom. 723-688-651

 

Ogniwo w Lublinie

ul. Grenadierów 3,    20-331 LUBLIN

tel. 081 535-45-20    fax. 081 535-59-33

Kierownik Ogniwa tel. kom. 723-688-650

 

Ogniwo w Białej Podlaskiej

Plac Wojska Polskiego 23,    21-500 BIAŁA PODLASKA

tel. 083 344-83-14   fax. 083 344-83-16

Kierownik Ogniwa tel. kom. 723-688-084

 

Ogniwo w Chełmie

ul. Żwirki i Wigury 20,    22-100 CHEŁM

tel. 082 560-15-31   fax. 082 560-15-32

Kierownik Ogniwa tel. kom. 723-688-643

 

Zespół w Hrubieszowie

ul. Narutowicza 20,    22 – 500 HRUBIESZÓW

tel./fax.    084  696 62 52

Asystent Zespołu tel. kom. 723-688-655

 

Zespół we Włodawie

ul. Piłsudskiego 51,    22 – 200 WŁODAWA

tel. 082 572-72-54 fax. 082 572-72-58

Asystent Zespołu tel. kom. 723-688-654

 

Ogniwo w Opolu Lubelskim

ul. 25-lecia PRL 4,   24 - 300 OPOLE LUBELSKIE

tel. 081 828-82-72    fax. 081 828-82-71

Kierownik Ogniwa tel. kom. 723-688-636

 

Ogniwo w Zamościu

ul. Wyszyńskiego 2,   22 – 400 ZAMOŚĆ

tel. 084 677-14-38    fax. 084 677-14-60

Kierownik Ogniwa tel. kom. 723-688-657

 

 

 

 

 

 

SEKCJA II

ul. Krakowskie Przedmieście 43,    20-076 LUBLIN

tel. 081 535-41-16    fax. 081 535-41-40

 

Zespół I

ul. Krakowskie Przedmieście 43,    20-076 LUBLIN

tel. 081 535-41-17

 

POLICYJNA IZBA DZIECKA


Policyjna Izba Dziecka


ul. Wyżynna 18 , 20-560 Lublin

telefony:

Kierownik     081 535 49 63
Dyżurny       081 535 49 61
fax              081 535 49 62

 

Metryczka

Data publikacji 15.04.2014
Data modyfikacji 09.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry