Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Dane teleadresowe:

20 - 331 Lublin

ulica Grenadierów 3,             

numer telefonu 47 811 4088

faks 47 811 1530

adres e-mailkonwojowy@lu.policja.gov.pl

Główne zadania Wydziału:

 • Organizowanie i realizowanie konwojów (w tym także konwojów o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa) i doprowadzeń osób z zakładów penitencjarnych do sądów i prokuratur lub innego miejsca wskazanego przepisami prawa lub określonego przez uprawniony organ.
 • Realizowanie doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia na wezwanie organu wzywającego, którego siedziba znajduje się poza terenem działania jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego.
 • Współdziałanie z Komendą Główną Policji w zakresie wykonywania konwojów osób przekazywanych w ramach umów międzynarodowych.
 • Realizowanie wzmocnienia konwojów wartości pieniężnych i muzealiów.
 • Współpraca z sądami i prokuratorami w zakresie poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur oraz wdrażania rozwiązań umożliwiających optymalne i ekonomiczne wykorzystanie sił i środków kierowanych do realizacji zadań konwojowych, a także ochronnych.
 • Wykonywanie zadań policji sądowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • Opracowywanie analiz dotyczących zaistniałych wydarzeń nadzwyczajnych w służbie konwojowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych oraz w tymczasowych pomieszczeniach przejściowych.
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu służby konwojowej wykonywanej przez komórki organizacyjne Policji województwa lubelskiego.
 • Bieżące współdziałanie z Wydziałami Konwojowymi innych województw w zakresie realizacji konwojów osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, których udział w czynnościach procesowych związany jest z ich przemieszczeniem.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi służby kryminalnej Centralnego Biura Śledczego Policji oraz innymi formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w obiektach wymiaru sprawiedliwości w zakresie zabezpieczenia czynności procesowych z udziałem osób chronionych.
 • Współpraca ze Służbą Więzienną w zakresie właściwej i terminowej realizacji konwojów oraz uczestniczenia w szkoleniach mających na celu bezpieczne wykonywanie zadań związanych z wydawaniem, konwojowaniem   i przekazywaniem osób z jednostek penitencjarnych.
 • Sprawowanie nadzoru i koordynowanie zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji województwa lubelskiego.
 • Sprawowanie nadzoru i koordynowanie zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych w jednostkach organizacji Policji województwa lubelskiego
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w Policyjnej Izbie Dziecka oraz Pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Struktura organizacyjna Wydziału:

Zespół Organizacji Służby - ulica Grenadierów 3, 20 - 331 Lublin; telefon 47 811 4645, faks 47 811 1530;

Sekcja I - ulica Grenadierów 3, 20-331 Lublin; telefon 47 811 4645, faks 47 811 1530;

Ogniwo w Białej Podlaskiej - Plac Wojska Polskiego 23, 21 - 500 Biała Podlaska; telefon 47 814 1314, faks 47 811 1558;

Ogniwo w Chełmie - ulica Żwirki i Wigury 20, 22 - 100 Chełm; telefon 47 813 1531, faks 47 811 1797;

Zespół we Włodawie - ulica Piłsudskiego 51, 22 - 200 Włodawa; telefon 47 813 2254, faks 47 811 1793;

Ogniwo w Opolu Lubelskim - ulica Morwowa 4, 24 - 300 Opole Lubelskie; telefon 47 812 2272, faks 47 811 1790;

Ogniwo w Zamościu - ulica Wyszyńskiego 2, 22 - 400 Zamość; telefon 47 815 1438, faks 47 811 1791,

Zespół w Hrubieszowie - ulica Narutowicza 20, 22 - 500 Hrubieszów; telefon 47 815 3207, faks 47 811 1792;

SEKCJA II - ulica Grenadierów 3, 20 - 331 Lublin; telefon 47 811 4352, faks 47 811 1530;

Ogniwo w Lublinie I- ulica Grenadierów 3, 20 - 331 Lublin; telefon 47 811 4520, faks 47 811 1530;

Ogniwo w Lublinie II- ulica Krakowskie Przedmieście 43, 20 - 076 Lublin; telefon 47 811 4116, faks 47 811 1796;

Policyjna Izba Dziecka - ulica Wyżynna 18, 20 - 560 Lublin; telefony: Kierownik - 47 811 4963, Dyżurny - 47 811 4961; faks 47 811 1795;

Pomieszczenie dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia - ulica Północna 3, 20 - 064 Lublin; telefony: Kierownik - 47 811 4506, Dyżurny - 47 811 4506; faks 47 811 1794

 

Metryczka

Data wytworzenia : 26.02.2020
Data publikacji : 15.04.2014
Data modyfikacji : 16.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Wioletta Wodnicka
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Kamil Karbowniczek Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry