Jednoosobowe stanowisko ds. audytu wewnętrznego KWP w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Jednoosobowe stanowisko ds. audytu wewnętrznego KWP w Lublinie

Zakres zadań realizowanych na Jednoosobowym Stanowisku ds. Audytu Wewnętrznego obejmuje:

1.      Ogół działań związanych z badaniem i oceną adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz kierowania w KWP                                     
 w Lublinie, a
w szczególności:

· przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wiarygodności                 
i
rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych;

· ocena procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej;

· ocena   przestrzegania   przepisów   prawa,   regulacji   wewnętrznych   jednostki   oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy;

· ocena zabezpieczenia mienia jednostki;

· ocena efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki;

· przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki              
 z planowanymi wynikami i celami;

· ocena dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli.

2.    Wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnianie funkcjonowania KWP w Lublinie.

 

Metryczka

Data publikacji 24.07.2012
Data modyfikacji 25.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Audytor Wewnętrzny KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
asp. Arkadiusz Arciszewski Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Andrzej Fijołek
do góry