Struktura organizacyjna

Jednoosobowe stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

 

Kontakt - numer telefonu 47 811 4592

faks 47 811 1538

adres e-mail: audyt@lu.policja.gov.pl

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

  • wykonywanie zadań audytowych mających na celu wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zdań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej.
  • Wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnianie funkcjonowania jednostki.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 26.02.2020
Data modyfikacji : 29.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Dziwulska
Osoba udostępniająca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry