Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

 
           Struktura organizacyjna Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
 
 
Wydział Prewencji jest komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, działającą w strukturze służby prewencyjnej. Zadania realizowane przez policjantów i pracowników Wydziału:
 
 1. Inspirowanie i koordynowanie działań prewencyjnych podległych jednostek Policji, ukierunkowanych na:
a. tworzenie warunków do efektywnego działania społecznych ogniw profilaktycznych,

b. opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży,
 
c. współpracę ze społecznościami lokalnymi w zwalczaniu przestępczości i zjawisk patologii społecznej oraz popularyzowanie wiedzy o skutecznych metodach i środkach ich zapobiegania,
 
d. kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 1. Koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym również w komunikacji kolejowej oraz na obszarach wodnych;
 2. Analizowanie zjawisk kryminogennych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą dzieci i młodzieży oraz opracowywanie i wdrażanie działań przeciwdziałających tym zjawiskom;
 3. Organizowanie, koordynowanie i współdziałanie z komendantami wojewódzkimi Policji w zakresie realizacji konwojów wartości pieniężnych;
 4. Koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie organizacji oraz pełnienia służby przez policjantów pionu prewencji;
 5. Koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań w zakresie organizacji oraz pełnienia służby przez przewodników psów służbowych;
 6. Koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań w zakresie organizacji oraz pełnienia służby przez dzielnicowych;
 7. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem izby dziecka;
 8. Koordynowanie i nadzorowanie działań Policji w zakresie zapobiegania 
    i zwalczania wykroczeń;
 9. Współdziałanie z funkcjonującymi na obszarze województwa organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami     społecznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości;
 10. Współpraca z mediami na płaszczyźnie edukacji wiktymologicznej społeczeństwa.
 11. Realizacja zadań związanych z nadzorem fachowych nad działalnością straży gminnych (miejskich).
     
      Dane teleadresowe:
 
      Wydział Prewencji KWP w Lublinie
      20-019 Lublin ul. Narutowicza 73
      Telefon: 81-535-56-85
      fax: 81-535-56-15
 
       

Zespół ds. prewencji

Kontakt telefoniczny: (81) 535 56 06 i (81) 535 41 79

Zespoł ds. wykroczeń

Kontakt telefoniczny: (81) 535 59 52 i (81) 535 51 26
 

Zespół ds. nieletnich i patologii

Kontakt telefoniczny: (81) 535 44 53 i (81) 535 45 12
 

Zespół ds. prewencji kryminalnej

Kontakt telefoniczny: (81) 535 45 53 i (81) 535 59 30

Stanowisko ds. koordynacji służby na wodach i współpacy z wybranymi służbami ochronnymi
Kontakt  telefoniczny: (
81) 535 45 24

 Koordynator ds. wykorzystania i utrzymania psów służbowych
Kontakt telefoniczny:
(81) 535 44 43


 

Metryczka

Data publikacji 24.07.2012
Data modyfikacji 18.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
asp. Arkadiusz Arciszewski Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
asp. Arkadiusz Arciszewski
do góry