Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Lublinie

Laboratorium realizuje regulaminowe zadania Komendy Wojewódzkiej Policji w zakresie wykonywania ekspertyz i wydawania opinii kryminalistycznych.

W szczególności do zadań Laboratorium należy:

 1. wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych;
 2. koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa;
 3. współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania ekspertyz oraz wdrażania nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych;
 4. współpraca z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistycznej;
 5. organizowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;
 6. udział w czynnościach wykonywanych na miejscu zdarzenia w celu ujawnienia, zabezpieczenia procesowego i technicznego, oceny i typowania do badań śladów, a także ustalenia innych istotnych okoliczności wskazujących na rodzaj i charakter zdarzenia oraz jego sprawcę;
 7. udział w czynnościach techniczno – kryminalistycznych wspomagających działalność służb Policji oraz wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania;
 8. udział ekspertów kryminalistyki w charakterze biegłych w szczególności w postępowaniu karnym;
 9. prowadzenie zbiorów kryminalistycznych przewidzianych stosownymi przepisami;
 10. wykonywanie prac fotograficznych i video.

Przeprowadzając badania śladów i dowodów rzeczowych można dokonać szeregu ustaleń mających związek z danym czynem przestępczym, a w szczególności odpowiedzieć na tzw. siedem złotych pytań: co ? gdzie ? kiedy ? kto ? dlaczego ? w jaki sposób ? za pomocą czego ?

 

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Lublinie

ul. Narutowicza 73

godziny pracy: 730 – 1530

Sekretariat, tel. (81) 535-43-01

 

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Lublinie składa się z sześciu zespołów:

 

 1. Zespół Daktyloskopii i Osmologii
 2. Zespół Badań Dokumentów,
 3. Zespół Mechanoskopii,
 4. Zespół Biologii,
 5. Zespół Chemii
 6. Zespół  Technik Audiowizualnych

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Lublinie wydaje opinie na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Zakres realizowanych zleceń obejmuje następujące specjalności:

 

 • badania daktyloskopijne
 • badania śladów rękawiczek
 • badania śladów traseologicznych
 • klasyczne i techniczne badania dokumentów
 • badania mechanoskopijne
 • badania broni i balistyki
 • badania wypadków drogowych
 • genetyka sądowa
 • badania chemiczne (środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory, badania alkoholu w płynach ustrojowych, badania mikrośladów, substancji łatwopalnych i alkoholi)
 • badania materiałów i urządzeń wybuchowych
 • badania osmologiczne
 • badania fonoskopijne
 • badania zapisów wizualnych
 • badania informatyczne
 • badania antroposkopijne

Metryczka

Data publikacji 24.07.2012
Data modyfikacji 15.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
asp. Arkadiusz Arciszewski Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry