Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Dane teleadresowe:

20- 019 Lublin

ulica Gabriela Narutowicza 73

Kontakt z sekretariatem - numer telefonu 47 811 4301

godziny pracy: od 7.30 do 15.30

Laboratorium realizuje regulaminowe zadania Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w zakresie wykonywania ekspertyz i wydawania opinii kryminalistycznych.

W szczególności do zadań Laboratorium należy:

 • wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych;
 • koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego;
 • współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania ekspertyz oraz wdrażania nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych;
 • współpraca z placówkami naukowo – badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistycznej;
 • organizowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;
 • udział w czynnościach wykonywanych na miejscu zdarzenia w celu ujawnienia, zabezpieczenia procesowego i technicznego, oceny i typowania do badań śladów, a także ustalenia innych istotnych okoliczności wskazujących na rodzaj i charakter zdarzenia oraz jego sprawcę;
 • udział w czynnościach techniczno – kryminalistycznych wspomagających działalność służb Policji oraz wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania;
 • udział biegłych w postępowaniu karnym;
 • prowadzenie zbiorów kryminalistycznych przewidzianych stosownymi przepisami;
 • wykonywanie prac fotograficznych i video.

Przeprowadzając badania śladów i dowodów rzeczowych można dokonać szeregu ustaleń mających związek z danym czynem przestępczym, a w szczególności odpowiedzieć na tak zwanych siedem złotych pytań: co? gdzie? kiedy? jak? czym? dlaczego? kto?

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie składa się z sześciu zespołów:

 • Zespół Daktyloskopii i Osmologii,
 • Zespół Badań Dokumentów,
 • Zespół Mechanoskopii,
 • Zespół Biologii,
 • Zespół Chemii,
 • Zespół  Technik Audiowizualnych.

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policj w Lublinie wydaje opinie oraz wykonuje sprawozdania na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Zakres realizowanych zleceń obejmuje następujące specjalności:

 • badania daktyloskopijne,
 • badania śladów rękawiczek,
 • badania śladów traseologicznych,
 • klasyczne i techniczne badania dokumentów,
 • badania mechanoskopijne,
 • badania broni i balistyki,
 • genetyka sądowa,
 • badania chemiczne,
 • badania osmologiczne,
 • badania fonoskopijne,
 • badania informatyczne,
 • badania cyfrowych nośników danych,
 • badania antroposkopijne,
 • analizę plam krwawych.

 

Metryczka

Data publikacji : 27.02.2020
Data modyfikacji : 08.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
młodszy inspektor Andrzej Ciołek
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry