Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie


Wydział Postępowań Administracyjnych
KWP w Lublinie

 


tel. 81 535 44 74.

Sekretariat - tel. 81 535 44 74, fax 81 535 45 10,

e-mail:  wpa@lu.policja.gov.pl

 


Zespół ds. Pozwoleń na Broń:

- broń palna bojowa, pamiątkowa, kolekcjonerska, pozbawiona cech użytkowych, do   

   rekonstrukcji historycznych, do celów szkoleniowych - tel. 81 535 57 55
- broń palna gazowa - tel. 81 535 4304
- broń palna myśliwska i palna sportowa - tel. 81 535 42 99
- broń obiektowa (specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne i inne podmioty)
   tel. 81 535 5755

- broń obiektowa (szkoły, organizacje sportowe i łowieckie) - tel. 81 535 44 76.


Zespół ds. Ochrony Osób i Mienia:

- licencje detektywa, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

i zabezpieczenia technicznego, dopuszczenie do posiadania broni  tel. 81525 4610 lub 81 535 5240.

 

Zespół ds. Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych:

- uzgadnianie planów ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów podlegających     

  obowiązkowej ochronie; odbiór magazynów broni –  tel. 81 535 51 77,  81 535 52 20,                       

  81 535 42 18

 

Zespół Postępowań w sprawach Cudzoziemców:

tel. 81 535 45 51,  81 535 44 36.

 

- Depozyt Broni:

poniedziałek  godzina 8.00 - 15.00

 

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie realizuje zadania wynikające  z ustawy o Policji oraz ustaw szczególnych m.in. o ochronie osób i mienia, o broni i amunicji, o usługach detektywistycznych, o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o cudzoziemcach, jak również przy zastosowaniu przepisów takich ustaw jak: o strażach gminnych, o lasach, o ochronie przyrody, o transporcie kolejowym, o transporcie drogowym, o rybactwie śródlądowym, prawo łowieckie, o kulturze fizycznej – które łączy procedura prowadzenia postępowań określona w kodeksie postępowania administracyjnego.

 


Wydział Postępowań Administracyjnych przyjmuje interesantów:

poniedziałek godz. 09.00-17.00 oraz czwartek w godz. 09.00-15.00     

Metryczka

Data publikacji 18.01.2016
Data modyfikacji 23.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry