Struktura organizacyjna

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Dane teleadresowe:

20 - 213 Lublin

ulica Gospodarcza 1 B (budynek Komisariatu VI Policji w Lublinie)

Kontakt z sekretariatem - numer telefonu 47 811 4991,

faks 47 811 1520

adres e-mail: wpa@lu.policja.gov.pl

Wydział Postępowań Administracyjnych przyjmuje interesantów w następujące dni tygodnia:

  • poniedziałek w godzinach od  09:00 do 15:00,
  • czwartek w godzinach od 09:00 do 15:00.

Pozwolenia na broń - dane kontaktowe:

  • broń palna bojowa, pamiątkowa, kolekcjonerska, do rekonstrukcji historycznych, do celów szkoleniowych, pozbawiona cech użytkowych, Europejska Karta Broni Palnej na broń czarnoprochową – telefony: 47 811 4965 lub 47 811 4939,
  • broń palna gazowa - telefon 47 811 4948,
  • broń palna myśliwska i palna sportowa - telefony 47 811 4931 lub 47 811 4968,
  • specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne i inne podmioty - telefony: 47 811 4995 lub 47 811 4996 lub 47 811 4997,
  • broń obiektowa – telefony: 47 811 4965 lub 47 811 4939.

Ochrona osób i mienia - dane kontaktowe:

  • licencje detektywa, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, dopuszczenie do posiadania broni do pracy w ochronie – telefony: 47 811 4998, 47 811 4997 lub 47 811 49995.

Specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne - dane kontaktowe:

  • uzgadnianie planów ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów podlegających obowiązkowej ochronie; odbiór magazynów broni - telefony: 47 811 4995 lub 47 811 4996 lub 47 811 4997.

Zespół Postępowań w sprawach Cudzoziemców -  telefony:  47 811 4944 lub 47 811 4932.

Depozyt Broni - telefony: 47 811 4965 lub 47 811 4956 (przyjęcia broni do depozytu wyłącznie w poniedziałek w godzinach od 9:00 do 14:00).

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie realizuje zadania wynikające z ustawy o Policji oraz ustaw szczególnych między iinymi o ochronie osób i mienia, o broni i amunicji, o usługach detektywistycznych, o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o cudzoziemcach, jak również przy zastosowaniu przepisów takich ustaw jak: o strażach gminnych, o lasach, o ochronie przyrody, o transporcie kolejowym, o transporcie drogowym, o rybactwie śródlądowym, prawo łowieckie, o kulturze fizycznej – które łączy procedura prowadzenia postępowań określona w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 17.07.2020
Data publikacji : 17.07.2020
Data modyfikacji : 20.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
aspiran sztabowy Jan Juchimiuk
Osoba udostępniająca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz
do góry