Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Lublinie

 

Sekcja Zamówień Publicznych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

20–019 Lublin, ul. Narutowicza 73

Sekretariat: tel. 81 535–46–06, fax 81 535–43–13,

e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl  


Sekcja Zamówień Publicznych realizuje następujące zadania główne:

1.   prowadzenie dokumentacji postępowań o zamówienia publiczne realizowanych przez sekcję, począwszy od momentu wystąpienia wydziału zaopatrującego z wnioskiem o udzielenie zamówienia publicznego do momentu powiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, przekazania wymaganych ustawowo ogłoszeń i otrzymania zawartej umowy,

2.   udział w pracy komisji przetargowej,

3.   prowadzenie rejestru postępowań o zamówienia publiczne,

4.   udzielanie wyjaśnień formalnych do prowadzonych postępowań,

5.   inspirowanie wystąpień - w przypadku zaistnienia wątpliwości natury prawnej w prowadzonych postępowaniach,

6.   przygotowywanie projektów wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przewidzianych ustawowo przypadkach...

 

Aktualne ogłoszenia o zamówieniach znajdują się na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do przejścia na tę stronę należy użyć linku: Zamówienia Publiczne KWP w Lublinie

Metryczka

Data publikacji 24.07.2012
Data modyfikacji 02.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry