Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Dane teleadresowe:

20 – 019 Lublin

ulica Gabriela Narutowicza 73

Kontakt z sekretariatem - telefon 47 811 4606

faks 47 811 1534

adres e-mailzamowienia@lu.policja.gov.pl

Sekcja Zamówień Publicznych realizuje następujące zadania główne:

  • prowadzenie dokumentacji postępowań o zamówienia publiczne realizowanych przez sekcję, począwszy od momentu wystąpienia wydziału zaopatrującego z wnioskiem o udzielenie zamówienia publicznego do momentu powiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, przekazania wymaganych ustawowo ogłoszeń i otrzymania zawartej umowy,
  • udział w pracy komisji przetargowej,
  • prowadzenie rejestru postępowań o zamówienia publiczne,
  • udzielanie wyjaśnień formalnych do prowadzonych postępowań,
  • inspirowanie wystąpień - w przypadku zaistnienia wątpliwości natury prawnej w prowadzonych postępowaniach,
  • przygotowywanie projektów wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przewidzianych ustawowo przypadkach.

Aktualne ogłoszenia o zamówieniach znajdują się na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do przejścia na tę stronę należy użyć linku: Zamówienia Publiczne Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Metryczka

Data publikacji : 24.07.2012
Data modyfikacji : 10.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry