Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Dane teleadresowe:

20 - 331 Lublin,

ulica Grenadierów 3

Kontakt z sekretariatem - telefon 47 811 5756

faks 47 811 1526

poczta e- mail: transport@lu.policja.gov.pl

Struktura:

Strukturę organizacyjną Wydziału Transportu tworzą:

Zespół Eksploatacji:

 • stanowisko do spraw eksploatacji i wycofywania pojazdów służbowych – telefony: 47 811 4123, 47 811 4906;
 • stanowisko do spraw zamówień publicznych -  telefon 47 811 4279
 • stanowisko do spraw komunikacyjnych – telefon 47 811 4445
 • stanowisko do spraw rozliczeń finansowych – telefon 811 4067.

Sekcja Wspomagająca:

 • kierownik sekcji - telefon 47 811 4469
 • obsługa dyspozytorska - telefon 47 811 454.

Sekcja Wsparcia Technicznego

 • kierownik sekcji - telefon 47 811 5382.
 • Zespół Gospodarki Materiałowo-Technicznej
 • magazyn części zamiennych - telefon 47 811 5306,
 • ewidencja materiałów pędnych i smarów - telefon 47 811 4458
 • ewidencja materiałowo - techniczna – telefony: 47 811 4903, 47 811 4905
 • stanowisko do spraw zaopatrzenia - telefon 47 811 4674, 47 811 5913.

Diagnostyka - telefon 47 811 4412.

Zadania:

podstawowym zadaniem Wydziału Transportu jest prowadzenie gospodarki transportowej jednostek Policji garnizonu lubelskiego, realizowanym poprzez:

 • obsługę transportową komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji.
 • naprawy i obsługi sprzętu transportowego, eksploatowanego w jednostkach garnizonu lubelskiego.
 • organizację i koordynację zakupów części zamiennych i materiałów konserwacyjno – remontowych dla zaplecza technicznego garnizonu lubelskiego.
 • koordynację zakupów sponsorowanych sprzętu transportowego na potrzeby jednostek.
 • organizację i realizację przetargów na zbywanie sprzętu transportowego wycofanego z eksploatacji.
 • prowadzenie ewidencji głównej sprzętu transportowego i warsztatowego oraz rejestracji pojazdów służbowych.
 • organizacja zakupów i koordynacja dostaw materiałów pędnych i smarów dla Komendy Wojewódzkiej Policji i jednostek podległych.
 • organizacja i realizacja zakupów sprzętu warsztatowego i narzędzi dla całego zaplecza obsługowo – naprawczego garnizonu lubelskiego.
 • zaopatrzenie jednostek w sprzęt transportowy w ramach realizacji zakupów centralnych jak również zakupów ze środków własnych.
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej sprzętu transportowego i warsztatowego oraz rejestracja służbowego sprzętu transportowego.
 • organizowanie i koordynowanie pracy dyspozytorów oraz kierowców Sekcji Wspomagającej.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 28.06.2019
Data publikacji : 01.07.2019
Data modyfikacji : 16.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Szostak
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Marlena Dudkowska-Kot Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry