Struktura organizacyjna

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Kontakt z sekretariatem:

numer telefonu 47 811 44 28

faks 47 811 15 05

adres e-mail: pg@lu.policja.gov.pl

Adres:

20 - 064 Lublin ulica Północna 3

Zakres zadań wydziału:

  • rozpoznawanie, zapobieganie  i zwalczanie przestępczości gospodarczej, a także wykrywanie i ściganie sprawców tych przestępstw;
  • utrzymywanie stałej współpracy z innymi służbami i instytucjami kontrolnymi w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw gospodarczych i ich sprawców;
  • prowadzenie własnych śledztw w sprawach o przestępstwa gospodarcze oraz przejmowanie do prowadzenia z jednostek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego postępowań przygotowawczych o dużej złożoności i najwyższym ciężarze gatunkowym;
  • koordynowanie czynności procesowych oraz pozaprocesowych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych przez jednostki organizacyjne Policji województwa lubelskiego oraz komórki organizacyjne Komendy, zmierzające do identyfikacji, ujawnienia, zabezpieczenia i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa lub mającego związek z przestępstwem;
  • koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru nad pracą operacyjną i procesową prowadzoną w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej przez podległe jednostki organizacyjne Policji województwa lubelskiego.

Jeśli chcesz nam pomóc w ujęciu sprawców przestępstw gospodarczych, do Twojej dyspozycji jest nasz adres e-mailpg@lu.policja.gov.pl 

Metryczka

Data wytworzenia : 24.03.2021
Data publikacji : 24.03.2021
Data modyfikacji : 24.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinspektor Kamil Musiński
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry