Sekcja Psychologów KWP w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Sekcja Psychologów KWP w Lublinie

SEKCJA PSYCHOLOGÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE,

ul. Północna 3, Kierownik  tel. (081) 535-55-32, Sekretariat (081) 535-55-58

Sekcja składa się z dziewięciu psychologów bezpośrednio podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie.

Mottem naszej pracy jest zastosowanie wiedzy psychologicznej w wykonywanych przez policjantów czynnościach służbowych tak, aby Policja stawała się coraz bardziej skuteczna i profesjonalna w swoich działaniach.

Naszą działalność opieramy na współpracy z policjantami każdego szczebla organizacyjnego i każdego rodzaju służby, dostosowując formę i sposób oddziaływania do zgłaszanych  potrzeb. Dzięki zadaniom wykonywanym wspólnie z różnymi służbami możemy pokazać praktyczne zastosowanie psychologii w pracy Policji.

Towarzyszymy policjantom od momentu starania się o pracę w Policji. Uczestniczymy w procesie adaptowania się do służby. Pomagamy w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i zawodowych. Wspieramy w sytuacjach kryzysowych. Pracujemy na rzecz poprawy jakości i standardów pracy Policji głównie poprzez działalność  psychoedukacyjną.

Do priorytetowych zadań sekcji należy także diagnozowanie problemów zawodowych i społecznych w środowisku pracy. Prowadzone badania pozwalają na rozpoznanie sytuacji pracowników Policji, a ich wyniki ukierunkowują nas na podejmowanie konkretnych działań zmierzających do rozwiązania pojawiających się problemów.

Istotnym celem naszej pracy jest wzrost udziału psychologów w czynnościach administracyjno-porządkowych, dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych, gdzie wiedza i warsztat psychologa może być pomocny w optymalnej realizacji zadań przez funkcjonariuszy. Współpraca ze służbą prewencyjną i kryminalną przynosi wymierne efekty w postaci potrzeby angażowania psychologów policyjnych w coraz to nowe przedsięwzięcia. Uczestnictwo psychologów w zadaniach służby kryminalnej jest jednak stosunkowo młode, dlatego wymaga od nas dużej aktywności, inicjatywy i ciągłego samokształcenia.

 

Metryczka

Data publikacji 24.07.2012
Data modyfikacji 18.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
asp. Arkadiusz Arciszewski Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Andrzej Fijołek
do góry