Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

 

 

Kontakt:

Wydział Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

ul. Grenadierów 3, 20-331, Lublin

tel.: (081) 535-44-64

fax: (081) 535-51-07

e-mail: zaopatrzenie@lu.policja.gov.pl

 

 

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA

Struktura:

W strukturze organizacyjnej Wydziału Zaopatrzenia wyodrębniono następujące komórki niższego szczebla:

 • Zespół Uzbrojenia i Techniki Specjalnej
 • Zespół Kwatermistrzowski.

 

1. Zespół Uzbrojenia i Techniki Specjalnej - Starszy Specjalista Zespołu Uzbrojenia i Techniki Specjalnej (tel. 535-45-46)

W ramach Zespołu funkcjonuje nieetatowy:

 • Podzespół Uzbrojenia (tel. 535-44-67 / 535-42-51)
 • Podzespół Techniki Policyjnej (tel. 535-43-19 / 535-51-73)
 • Podzespół Techniki Biurowej (tel. 535-54–21 / 535-46-21)
 • Podzespół magazynierów uzbrojenia i techniki specjalnej (tel. 535-44-16)
 • Warsztat rusznikarski (tel. 535-46–81)
 • Warsztat naprawy sprzętu techniki biurowej (tel. 535-54–58).

 

Zadania Zespołu Uzbrojenia i Techniki Specjalnej:

 

- planowanie, zakup, magazynowanie oraz dystrybucja sprzętu uzbrojenia, sprzętu i materiałów techniki policyjnej, maszyn i urządzeń techniki biurowej, druków i formularzy służbowych, materiałów kancelaryjno – biurowych,

 

- wyposażenie w broń, amunicję i oporządzenie do broni wszystkich policjantów województwa lubelskiego w ramach zaopatrzenia indywidualnego,

 

- przygotowanie niezbędnej dokumentacji do zamówień publicznych w zakresie techniki policyjnej, biurowej oraz uzbrojenia,

 

- zarządzanie majątkiem i prowadzenie ewidencji głównej składników majątkowych,

 

- planowanie, zlecanie oraz rozliczanie usług serwisowych sprzętu kontrolno – pomiarowego służb ruchu drogowego, sprzętu laboratoryjnego, fotograficznego, audio – video, oświetleniowego oraz powielającego,

 

- wykonywanie napraw i konserwacji broni,

 

- naprawa i konserwacja maszyn biurowych oraz wytwarzanie pieczęci i stempli,

 

- opracowanie i utrzymanie normatywów magazynowych,

 

- naliczanie i bieżąca aktualizacja zbiorczych tabel należności dla jednostek Policji województwa lubelskiego oraz komórek organizacyjnych KWP w Lublinie,

 

- analiza stopnia wykorzystania sprzętu i materiałów w zaopatrywanych jednostkach Policji,

 

- uczestniczenie w planowaniu budżetu a także dokonywanie rozliczeń finansowych wynikających z wykonywania zadań w zakresie pracy zespołu,

 

- przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych, a także klasyfikacja, wybrakowanie oraz upłynnianie sprzętu techniki policyjnej, biurowej oraz uzbrojenia.

 

2. Zespół Kwatermistrzowski – Starszy Specjalista Zespołu Kwatermistrzowskiego (tel. 535-56-38)

 

W ramach Zespołu funkcjonuje nieetatowy:

 

 • Podzespół Mundurowy:

                          – ewidencja główna (tel. 535-59-96/535-56-96)

                          – ewidencja indywidualna (tel. 535-46-79 / 535-41-99)

 

 • Podzespół Żywnościowy (tel. 535-42–46)
 • Podzespół Kwaterunkowy (tel. 535-54-62)
 • Podzespół magazynierów:

                          – przedmiotów zaopatrzenia mundurowego i żywnościowego (tel. 535-45-42)

                          – kwaterunku, druków i formularzy służbowych oraz sprzętu i materiałów

                             techniki biurowej (tel. 535-59-62)

 

 • Podzespół gospodarczy (tel. 535-45-42).

 

Zadania Zespołu Kwatermistrzowskiego:

- planowanie, zakup, magazynowanie i dystrybucja sprzętu i przedmiotów wyposażenia mundurowego, żywnościowego, kwaterunkowego, gospodarczego, kulturalno - oświatowego, sportowego, p-poż, medycznego oraz leków i środków opatrunkowych,

 

- prowadzenie ewidencji głównej w zakresie zaopatrzenia kwatermistrzowskiego,

 

- przygotowanie niezbędnej dokumentacji do zamówień publicznych w zakresie zaopatrzenia kwatermistrzowskiego,

 

- organizowanie żywienia zbiorowego dla policjantów jednostek Policji województwa lubelskiego, którym przysługuje żywienie w naturze, a także osobom zatrzymanym w PDOZ i PIZ,

 

- upłynnianie zapasów zbędnych i ponadnormatywnych w zakresie sprzętu i wyposażenia kwatermistrzowskiego,

 

- naliczanie równoważników za przedmioty nie wydane w naturze oraz za pranie odzieży roboczej dla pracowników i policjantów jednostek Policji województwa lubelskiego,

 

- dokonywanie rozliczeń finansowych wynikających z wykonywania zadań w zakresie zaopatrzenia realizowanego przez Zespół,

 

- organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji, klasyfikacja i wybrakowanie sprzętu i wyposażenia,

 

- świadczenie usług krawieckich dla policjantów w zakresie poprawek i szycia przedmiotów mundurowych.

 

Metryczka

Data publikacji 24.07.2012
Data modyfikacji 06.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
asp. Arkadiusz Arciszewski Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
asp. Andrzej Fijołek
do góry