Wydział Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Dane teleadresowe:

20 - 331 Lublin

ulica Grenadierów 3

numer telefonu 47 811 4464

faks 47 811 1525

adres e-mail: zaopatrzenie@lu.policja.gov.pl

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA

Struktura:

W strukturze organizacyjnej Wydziału Zaopatrzenia wyodrębniono następujące komórki niższego szczebla:

 • Sekcja Uzbrojenia i Techniki Specjalnej
 • Sekcja Kwatermistrzowska.

Sekcja Uzbrojenia i Techniki Specjalnej:

Kierownik Sekcji Uzbrojenia i Techniki Specjalnej - telefon 47 811 4546

W ramach Sekcji funkcjonuje nieetatowy:

 • Zespół Uzbrojenia - telefony: 47 811 4467, 47 811 4251, 47 811 5377;
 • Zespół Techniki Policyjnej - telefony: 47 811 4319, 47 811 5173, 47 811 5378;
 • Zespół Techniki Biurowej - telefony: 47 811 5421, 47 811 4621, 47 811 5379;
 • Zespół magazynierów uzbrojenia i techniki specjalnej - telefony: 47 811 4416, 47 811 4481;
 • Warsztat rusznikarski - telefon 47 811 4681;
 • Warsztat naprawy sprzętu techniki biurowej - telefony: 47 811 5458, 47 811 5622.

Zadania Sekcji Uzbrojenia i Techniki Specjalnej:

 • planowanie, zakup, magazynowanie oraz dystrybucja sprzętu uzbrojenia, sprzętu i materiałów techniki policyjnej, maszyn i urządzeń techniki biurowej, druków i formularzy służbowych, materiałów kancelaryjno – biurowych,
 • wyposażenie w broń, amunicję i oporządzenie do broni policjantów województwa lubelskiego w ramach zaopatrzenia indywidualnego,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do zamówień publicznych w zakresie techniki policyjnej, biurowej oraz uzbrojenia,
 • zarządzanie majątkiem i prowadzenie ewidencji głównej składników majątkowych,
 • planowanie, zlecanie oraz rozliczanie usług serwisowych sprzętu kontrolno – pomiarowego służb ruchu drogowego, sprzętu laboratoryjnego, fotograficznego, audio – video, oświetleniowego oraz powielającego,
 • wykonywanie napraw i konserwacji broni,
 • naprawa i konserwacja maszyn biurowych oraz wytwarzanie pieczęci i stempli,
 • opracowanie i utrzymanie normatywów magazynowych,
 • naliczanie i bieżąca aktualizacja zbiorczych tabel należności dla jednostek Policji województwa lubelskiego oraz komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,
 • analiza stopnia wykorzystania sprzętu i materiałów w zaopatrywanych jednostkach Policji,
 • uczestniczenie w planowaniu budżetu a także dokonywanie rozliczeń finansowych wynikających z wykonywania zadań w zakresie pracy sekcji,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych, a także klasyfikacja, wybrakowanie oraz upłynnianie sprzętu techniki policyjnej, biurowej oraz uzbrojenia.

Sekcja Kwatermistrzowska

Kierownik Sekcji Kwatermistrzowskiej -  telefon 47 811 5638.

W ramach Sekcji funkcjonuje nieetatowy:

Zespół Mundurowy:

 • ewidencja główna -  telefony: 47 811 5996, 47 811 5696
 • ewidencja indywidualna - telefony: 47 811 4679, 47 811 4199, 47 811 5413;
 • Zespół Żywnościowy - telefony: 47 811 4246, 47 811 4258;
 • Zespół Kwaterunkowy - telefony: 47 811 5462, 47 811 5478, 47 811 5745;

Zespół magazynierów:

 • przedmiotów zaopatrzenia mundurowego i żywnościowego - telefony: 47 811 4542, 47 811 4027;
 • kwaterunku, druków i formularzy służbowych oraz sprzętu i materiałów techniki biurowej - telefony: 47 811 5962, 47 811 4026;

Warsztat krawiecki - telefon 47 811 5995.

Zadania Sekcji Kwatermistrzowskiej:

 • planowanie, zakup, magazynowanie i dystrybucja sprzętu i przedmiotów wyposażenia mundurowego, żywnościowego, kwaterunkowego, gospodarczego, kulturalno - oświatowego, sportowego, przeciwpożarowego, medycznego oraz leków i środków opatrunkowych,
 • prowadzenie ewidencji głównej w zakresie zaopatrzenia kwatermistrzowskiego,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do zamówień publicznych w zakresie zaopatrzenia kwatermistrzowskiego,
 • organizowanie żywienia zbiorowego dla policjantów jednostek Policji województwa lubelskiego, którym przysługuje żywienie w naturze, a także osobom zatrzymanym w PDOZ i PIZ,
 • upłynnianie zapasów zbędnych i ponadnormatywnych w zakresie sprzętu i wyposażenia kwatermistrzowskiego,
 • naliczanie równoważników za przedmioty nie wydane w naturze oraz za pranie odzieży roboczej dla pracowników i policjantów jednostek Policji województwa lubelskiego,
 • dokonywanie rozliczeń finansowych wynikających z wykonywania zadań w zakresie zaopatrzenia realizowanego przez Sekcję,
 • organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji, klasyfikacja i wybrakowanie sprzętu i wyposażenia,
 • świadczenie usług krawieckich dla policjantów w zakresie poprawek i szycia przedmiotów mundurowych.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 28.02.2020
Data publikacji : 24.07.2012
Data modyfikacji : 08.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Juniewicz
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Kamil Karbowniczek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry