Oddział Prewencji Policji - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Oddział Prewencji Policji

 

 Oddział Prewencji Policji w Lublinie

ul. Grenadierów 3
20-331 Lublin
tel. 81 535 46 38
 
 
 
 
Do zakresu działania Oddziału Prewencji Policji w Lublinie należy:
 
  1. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  2. udział w pościgach za niebezpiecznymi przestępcami,
  3. ochrona porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych. katastrof naturalnych i awarii technicznych,
  4. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państwa,
  5. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń oraz w czasie imprez sportowych lub rozrywkowych,
  6. przywracanie porządku publicznego w przypadkach zbiorowego naruszenia prawa,
  7. wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy,
  8. zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
 

Metryczka

Data publikacji 24.07.2012
Data modyfikacji 25.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dowódca Oddziału Prewencji KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
asp. Arkadiusz Arciszewski Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Andrzej Fijołek
do góry