Oddział Prewencji Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Oddział Prewencji Policji w Lublinie

Dane teleadresowe:

20 - 331 Lublin

ulica Grenadierów 3

Kontakt z dyżurnym jednostki - numer telefonu 47 811 4473, faks 47 811 5726;

Kontakt z sekretariatem jednostki - numer telefonu 47 811 4638.

Do zakresu działania Oddziału Prewencji Policji w Lublinie należy:

 • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • udział w działaniach pościgowo - blokadowych za niebezpiecznym przestępcą,
 • ochrona porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych,
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw,
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń publicznych oraz w czasie imprez masowych i protestów społecznych,
 • przywracanie porządku publicznego w przypadkach zbiorowego naruszenia prawa,
 • wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy,
 • zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz danych osobowych,
 • wspieranie jednostek Policji województwa lubelskiego w działaniach patrolowych oraz patrolowo - interwencyjnych.

Struktura organizacyjna jednostki:

 • dowództwo,
 • zespoły (organizacji służby, transportu i zaopatrzenia, szkolenia, medyczny),
 • I kompania prewencji (4 plutony),
 • II kompania prewencji (4 plutony),
 • pluton wzmocnienia,
 • pluton wsparcia taktycznego.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 01.07.2019
Data publikacji : 01.07.2019
Data modyfikacji : 15.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Marcin Krupa
Osoba udostępniająca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry