Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

tel. 81 535 45 19, fax. 535 45 18

e-mail: Edyta.Naja@lu.policja.gov.pl 

 

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka realizuje następujące zadania:

  1. propaguje prawa człowieka i dba o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji woj. lubelskiego;
  2. bieżąco monitoruje działania Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponuje rozwiązania mające na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;
  3. inicjuje współpracę oraz utrzymuje stały kontakt z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;
  4. inicjuje, monitoruje i koordynuje działania jednostek i komórek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów w dziedzinie ochrony praw człowieka;
  5. sporządza informacje, opinie i stanowiska w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka;
  6. diagnozuje potrzeby szkoleniowe, inicjuje lub samodzielnie organizuje szkolenia niezbędne do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw czlowieka przez funkcjonariuszy Policji  woj. lubelskiego;
  7. reprezentuje Komendanta w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
  8. sporządza roczne raporty z działalności Komendy w zakresie ochrony praw czlowieka;
  9. na bieżąco współpracuje z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizowanych zadań.

Metryczka

Data publikacji 24.07.2012
Data modyfikacji 19.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Edyta Naja
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry