Zespół Prawny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Zespół Prawny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Zespół Prawny realizuje zadania w zakresie:

  • zapewnienia obsługi prawnej Komendanta oraz świadczenia pomocy prawnej komórkom organizacyjnym Komendy i wybranym jednostkom organizacyjnym Policji województwa lubelskiego;
  • informowania Komendanta oraz kierowników wybranych jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego o aktualnym stanie prawa resortowego i powszechnie obowiązującego;
  • reprezentowania Komendanta oraz kierowników wybranych jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi;
  • bieżącego doradztwa prawnego;
  • opiniowania projektów aktów prawnych Komendanta oraz kierowników wybranych jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego;
  • wydawania opinii prawnych w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym;
  • udzielania informacji o aktualnym stanie i zakresie obowiązywania aktów prawnych;
  • świadczenia pomocy prawnej na rzecz policjantów pełniących służbę w Komendzie  i jednostkach organizacyjnych Policji województwa lubelskiego w przypadkach, o których mowa w art. 66b ust. 1 ustawy o Policji.

Metryczka

Data wytworzenia : 14.01.2022
Data publikacji : 14.01.2022
Data modyfikacji : 14.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
radca prawny Magdalena Gnutek-Jedenak
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry