Zespół Ochrony Pracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Zespół Ochrony Pracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Kontakt - numery telefonów: 47 811 4351, 47 811 5137,

faks: 47 811 1536

Do zadań Zespołu Ochrony  Pracy należy w szczególności:

 • kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństw i higieny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy;
 • bieżące  informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 • udział w prowadzeniu postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników w komórkach organizacyjnych Komendy;
 • sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;
 • doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;
 • przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;
 • udział w dokonywaniu  oceny ryzyka zawodowego;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 • koordynowanie i realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy w Komendzie, a także koordynowanie działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji województwa lubelskiego oraz planowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu medycyny pracy.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 06.03.2018
Data modyfikacji : 08.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Wawiórko
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry