Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Lublinie - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Lublinie

Do zadań Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystyczny Policji w Lublinie należy w szczególności:

  • przygotowanie i prowadzenie działań kontrterrorystycznych, w tym polegających na  fizycznym zwalczaniu terroryzmu;
  • przygotowanie i prowadzenie działań ratunkowych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi;
  • przygotowanie i prowadzenie działań bojowych wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki;
  • realizacja zadań związanych z ochroną oraz wsparciem działań ochronnych podejmowanych wobec osób podlegających ochronie;
  • prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych;
  • wspieranie działań ratowniczych;
  • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek kontrterrorystycznych Policji i komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach kontrterrorystycznych, w zakresie nabywania umiejętności i uprawnień oraz utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej, niezbędnych do realizacji zadań.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 30.09.2014
Data modyfikacji : 26.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Andrzej Fijołek
Osoba udostępniająca informację:
kom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry