Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji - Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji

Do zadań Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Lublinie należy w szczególności:

  1. przygotowanie i prowadzenie działań kontrterrorystycznych, w tym polegających na  fizycznym zwalczaniu terroryzmu;
  2. przygotowanie i prowadzenie działań ratunkowych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi;
  3. przygotowanie i prowadzenie działań bojowych wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki;
  4. realizacja zadań związanych z ochroną oraz wsparciem działań ochronnych podejmowanych wobec osób podlegających ochronie;
  5. prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych;
  6. wspieranie działań ratowniczych;
  7. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek antyterrorystycznych Policji i komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach antyterrorystycznych, w zakresie nabywania umiejętności i uprawnień oraz utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej, niezbędnych do realizacji zadań;

 

Metryczka

Data publikacji 30.09.2014
Data modyfikacji 14.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Andrzej Fijołek
Osoba udostępniająca informację:
kom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
kom. Andrzej Fijołek
do góry