Stanowienie aktów prawa wewnętrznego - Stanowienie aktów prawa wew. - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawa wew.

Stanowienie aktów prawa wewnętrznego

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie stanowiąc akty prawa wewnętrznego działa na podstawie:

  1. Zarządzenia Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 38, z późn. zm.). Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji
  2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908), które w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie stosuje się w zakresie projektowania aktów normatywnych
  3. Decyzja nr 231/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 12 września 2019r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Oddziale Prewencji Policji w Lublinie, Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie i podległych jednostkach organizacyjnych

Metryczka

Data wytworzenia 08.01.2020
Data publikacji 09.01.2020
Data modyfikacji 09.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Kotowska
Osoba udostępniająca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry