Stanowienie aktów prawa wewnętrznego - Stanowienie aktów prawa wew. - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawa wew.

Stanowienie aktów prawa wewnętrznego

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie stanowiąc akty prawa wewnętrznego działa na podstawie:

  1. Zarządzenia Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 38, z późn. zm.). Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.
  2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908), które w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie stosuje się w zakresie projektowania aktów normatywnych.
  3. Decyzji Nr 165/2014 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Oddziale Prewencji Policji w Lublinie z jawnymi i niejawnymi aktami prawnymi, zmienionej:
  4. Decyzją Nr 2/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie tworzenia i postępowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie z jawnymi i niejawnymi aktami prawnymi.

 

Metryczka

Data publikacji 30.01.2008
Data modyfikacji 13.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Pomorska
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry