Sprawozdania finansowe - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania finansowe

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudnia 2021 roku

 

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudnia 2020 roku

 

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudnia 2019 roku

 

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudnia 2018 roku

Metryczka

Data wytworzenia : 04.05.2022
Data publikacji : 04.05.2022
Data modyfikacji : 04.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry