Sprawozdania finansowe - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r.

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudnia 2019r.

 

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r.

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudnia 2018r.

Metryczka

Data wytworzenia 22.04.2020
Data publikacji 22.04.2020
Data modyfikacji 22.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry