Przyjmowanie i załatwianie spraw - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) oraz instrukcja kancelaryjna – Decyzja nr 38/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie i podległych jednostkach organizacyjnych

 

instrukcja kancelaryjna

Metryczka

Data publikacji 08.04.2013
Data modyfikacji 25.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Pomorska
Osoba udostępniająca informację:
kom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
kom. Andrzej Fijołek
do góry