Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony

Badania lekarskie i psychologiczne dla osób posiadających pozwolenie na broń do ochrony osobistej

!!!UWAGA!!!

                   20 marca 2005 r. minęło pięć lat od wejścia w życie ustawy o broni i amunicji. Zgodnie z zapisem w tej ustawie (art. 15 ust. 4) posiadacze broni palnej do ochrony osobistej tj. gazowej i bojowej ("ostrej") są zobowiązani do przedłożenia organowi Policji aktualnego orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego - ORYGINAŁÓW.

                   W związku z powyższym zainteresowanych z terenu woj. lubelskiego prosimy o dostarczanie ww. orzeczeń do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73 (wejście z tyłu budynku KWP). Orzeczenia te można dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Można również przesłać je pocztą na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Wydział Postępowań Administracyjnych

ul. Narutowicza 73

20-019 LUBLIN

Niedostarczenie ww. orzeczeń będzie skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego  o cofnięcie pozwolenia na broń.

Aktualny wykaz lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań osób ubiegających się o pozwolenie lub posiadających broń dostępny jest na stronie głównej BIP Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie.

Bliższe informacje :

 tel. (081) 535-43-04 - broń palna gazowa

tel. (081) 535-53-48 - broń bojowa ("ostra")

Metryczka

Data publikacji 02.04.2007
Data modyfikacji 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Andrzej Fijołek
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek

Nawigacja

do góry