Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony

Rejestracja Broni Pozbawionej Cech Użytkowych

REJESTRACJA BRONI POZBAWIONEJ CECH UŻYTKOWYCH

 
 
O zarejestrowanie broni pozbawionej cech użytkowych może wystąpić osoba, która ukończyła 18 lat i złoży w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie niżej wymienione dokumenty:
1. Podanie do Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o zarejestrowanie w karcie rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych w którym zawarte powinny być niżej wymienione dane:
 
a) oznaczenie miejscowości i daty
b) imię i nazwisko wnioskodawcy
c) imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki
d) datę i miejscowość urodzenia
e) adres stałego zamieszkania (zameldowania) wraz z kodem pocztowym
f)  nr PESEL, dowód osobisty - numer, organ wydający i data wydania
g) opis broni: rodzaj, nazwa, marka, kaliber, nr. fabryczny
h) własnoręczny podpis wnioskodawcy
 
2. Dowód zakupu broni /faktura, rachunek, umowa kupna-sprzedaży/
 
3. Dokument potwierdzający pozbawienie broni cech używalności wystawiony       przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji
 
4. Dwa zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3x4 cm,
 
5. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie karty rejestracyjnej   broni w wysokości – 82 zł z dopiskiem „opłata za rejestrację broni” na konto:
 
      Urzędu Miasta w Lublinie
     Nr  95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 12.11.2008
Data modyfikacji 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.sztab. Krzysztof Widomski
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek

Nawigacja

do góry