DEPOZYT BRONI I AMUNICJI - Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony

DEPOZYT BRONI I AMUNICJI

DEPOZYT BRONI I AMUNICJI

 

Podstawa prawna:

-   ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 52, poz. 525 z póź. zm.),

-  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz. U. z 2004 r. nr 152 poz. 1609).

 

Obowiązek złożenia broni palnej i amunicji do depozytu Policji nałożony jest na:

- osobę, która utraciła  uprawnienie do posiadania broni palnej - jeżeli broń nie została zbyta w terminie 30 dni,

- osobę, która weszła w posiadanie broni po osobie zmarłej,

- cudzoziemców, którym upłynął  termin ważności zaświadczenia uprawniającego do przywozu i wywozu broni i amunicji wystawionego przez właściwy konsulat Rzeczpospolitej Polskiej,

- osobę zbywającą broń cudzoziemcowi.

 

       Osoba składająca broń i amunicję do depozytu, z wyjątkiem znalazcy tej broni i amunicji może wyrazić zgodę na jej zniszczenie ( do protokołu przyjęcia lub złożyć pisemny wniosek o zniszczenie). Za usługę zniszczenia broni i amunicji osoba nie ponosi żadnych kosztów.

 

        Z czynności przyjęcia do depozytu broni i amunicji sporządza się protokół oraz opinię dotyczącą stanu technicznego broni.

        Osoba, która złożyła broń do depozytu, ma prawo dostępu do niej, w celu okazania osobom zainteresowanym jej nabyciem oraz w celu oceny stanu broni, po uzgodnieniu terminu z depozytariuszem Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie.

 

Opłata za depozyt:

Opłaty za przechowywanie broni w depozycie Policji do roku czasu nie są pobierane.

Po upływie roku od dnia złożenia broni do depozytu,  za przechowywanie w depozycie osoba składająca  ponosi opłatę w wysokości 1% opłaty za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej za każdą dobę przechowywania  (tj.  2,42 zł  od każdego egzemplarza broni ).

W przypadku, gdy właściciel broni zmarł, broń powinna być niezwłocznie przekazana do depozytu Policji a opłatą za depozyt obciążany jest spadkobierca majątku (broni).

 

Opłatę  wpłaca się najpóźniej w dniu odbioru broni i amunicji z depozytu, w kasie KWP w Lublinie lub na rachunek bankowy:

                                     Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

                            83 1010 1339 0004 6222 3100 0000

                       tytułem: opłata za depozyt broni.

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.02.2008
Data modyfikacji 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.sztab. Krzysztof Widomski
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek

Nawigacja

do góry