EUROPEJSKA KARTA BRONI PALNEJ - Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony

EUROPEJSKA KARTA BRONI PALNEJ

       To dokument, który pozwala legalnie przewozić broń palną przez osobę poruszającą się na terenie krajów Unii Europejskiej i świadczy o legalności posiadania broni. Obywatel polski posiadający kartę chcąc wywieźć broń i amunicję z Polski do państw członkowskich Unii Europejskiej nie musi posiadać już wymaganej zgody Komendanta Wojewódzkiego Policji.

    Europejską kartę broni palnej wydaje się na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. W przypadku cofnięcia pozwolenia na broń, karta traci ważność i podlega zwrotowi organowi, który ją wydał.

 

     Osoba posiadająca pozwolenie na broń palną i ubiegająca się o wydanie Europejskiej karty broni palnej powinna złożyć niżej wymienione dokumenty:

1. Podanie do Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w którym powinny być zawarte niżej wymienione dane:

a) oznaczenie miejscowości i daty

b) imię i nazwisko wnioskodawcy

c) imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki

d) datę i miejscowość urodzenia

e) adres stałego zamieszkania (zameldowania) wraz z kodem pocztowym

f) nr PESEL, dowód osobisty - numer, organ wydający i data wydania

g) Seria i nr „pozwolenia na broń” lub „legitymacji posiadacza broni” wydanej przez KWP

h) własnoręczny podpis wnioskodawcy

 

2. Dwie fotografie legitymacyjne o wymiarach 3,5 x 4 cm

 

3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w kwocie:

-         105,-zł z dopiskiem „opłata za wydanie Europejskiej karty broni palnej” wniesione na konto:

 

                                                        Urząd Miasta Lublin

                                          Nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000    

 

Metryczka

Data publikacji 30.01.2008
Data modyfikacji 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.sztab. Krzysztof Widomski
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek

Nawigacja

do góry