Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony

KOMUNIKAT W SPRAWIE CZASOWEGO ZAKAZU NOSZENIA BRONI I PRZEMIESZCZANIA JEJ W STANIE ROZŁADOWANYM

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

 

 


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505) zarządza się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni:


1) na obszarze miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 4 lipca 2016 r. do dnia 10 lipca 2016 r.;


2) na obszarze województwa małopolskiego oraz województwa śląskiego w okresie od dnia 20 lipca 2016 r. do dnia 1 sierpnia 2016 r.


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak
 

Metryczka

Data publikacji 01.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej

Nawigacja

do góry