Pozwolenia na broń, licencje, uzgadnianie planów ochrony

DOPUSZCZENIE DO PRACY Z BRONIĄ OBIEKTOWĄ:

 

Osoby fizyczne zatrudnione przez podmioty posiadające pozwolenie na broń na okaziciela, wykonując zadania określone dla tych podmiotów, mogą zostać dopuszczone do posiadania broni w czasie wykonywania tych zadań.

Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną. Prawo do posługiwania się bronią obiektową potwierdza się następnie w legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.

        

Bliższe informacje można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:

- 81 535 46 10

- 81 535 57 55

Metryczka

Data publikacji 14.02.2014
Data modyfikacji 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.sztab. Krzysztof Widomski
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek ZKS KWP LUBLIN
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek

Nawigacja

do góry