Pozwolenia na broń, dopuszczenia do broni, kwalifikowani pracownicy ochrony i zabezpieczenia technicznego, licencja detektywa, uzgadnianie planów ochrony

EUROPEJSKA KARTA BRONI PALNEJ

Europejska Karta Broni Palnej (EKBP) to dokument, który pozwala legalnie przewozić broń palną przez osobę poruszającą się na terenie krajów Unii Europejskiej i świadczy o legalności posiadania broni w niej wpisanej. Obywatel polski posiadający EKBP chcąc wywieźć broń i amunicję z Polski do państw członkowskich Unii Europejskiej nie musi posiadać już wymaganej zgody Komendanta Wojewódzkiego Policji.

EKBP wydaje się na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres 5 lat. W przypadku cofnięcia pozwolenia na broń, karta traci ważność i podlega zwrotowi organowi, który ją wydał.

Osoba posiadająca pozwolenie na broń palną i ubiegająca się o wydanie EKBP powinna złożyć niżej wymienione dokumenty:

1. Podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, w którym powinny być zawarte niżej wymienione dane:

a) oznaczenie miejscowości i daty,

b) imię i nazwisko wnioskodawcy,

c) datę i miejscowość urodzenia,

d) adres stałego zamieszkania (zameldowania) wraz z kodem pocztowym,

e) seria i numer „pozwolenia na broń” lub „legitymacji posiadacza broni” wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji,

f) dane broni która ma być wpisana w EKBP (rodzaj, marka, kaliber, numer fabryczny),

f) własnoręczny podpis wnioskodawcy.

2. Dwie fotografie o wymiarach 3,5 na 4 centymetry

3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 105 złotych z dopiskiem „opłata za wydanie EKBP” wniesione na konto:

Urząd Miasta Lublin 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000    

Podanie należy przesłać pocztą na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Wydział Postępowań Administracyjnych

ulica Gospodarcza 1 B

20-213 Lublin

Kontakt telefoniczny:

- 47 811 4965

 

Metryczka

Data publikacji : 16.09.2020
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Krzysztof Widomski
Osoba udostępniająca informację:
kom. Krzysztof Widomski Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Widomski
do góry