Pozwolenia na broń, dopuszczenia do broni, kwalifikowani pracownicy ochrony i zabezpieczenia technicznego, licencja detektywa, uzgadnianie planów ochrony

DOPUSZCZENIE DO PRACY Z BRONIĄ OBIEKTOWĄ:

Osoby fizyczne zatrudnione przez podmioty posiadające pozwolenie na broń na okaziciela, wykonując zadania określone dla tych podmiotów, mogą zostać dopuszczone do posiadania broni w czasie wykonywania tych zadań.

Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną. Prawo do posługiwania się bronią obiektową potwierdza się następnie w legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.      

Bliższe informacje można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:

- 47 811 4998

- 47 811 4997

Metryczka

Data publikacji : 20.10.2023
Data modyfikacji : 20.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierżant sztabowy Damian Daniel
Osoba udostępniająca informację:
sierżant sztabowy Damian Daniel Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
sierżant sztabowy Damian Daniel
do góry