Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie okresla się warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami" zobowiazuje się do:

 

1) poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie”,

 

2) wskazania daty pozyskania danej informacji,

3) wskazania daty wytworzenia przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie informacji, o ile została ona określona,

4)  informowania przez użytkownika o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

 

 

 

 

  

Metryczka

Data wytworzenia 26.06.2019
Data publikacji 26.06.2019
Data modyfikacji 26.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Marlena Dudkowska-Kot
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Marlena Dudkowska-Kot Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Marlena Dudkowska-Kot
do góry