Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie okresla się warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami" zobowiazuje się do:

  1. poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie”,
  2. wskazania daty pozyskania danej informacji,
  3. wskazania daty wytworzenia przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie informacji, o ile została ona określona,
  4. informowania przez użytkownika o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

 

 

 

 

  

Metryczka

Data wytworzenia : 26.06.2019
Data publikacji : 26.06.2019
Data modyfikacji : 25.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Marlena Dudkowska-Kot
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Marlena Dudkowska-Kot Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry