Środki prawne - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Środki prawne

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Rozstrzygnięcia są podejmowane w formie decyzji administracyjnych, do których stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w tym dotyczące odwołań.

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 26.06.2019
Data publikacji : 26.06.2019
Data modyfikacji : 08.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Marlena Dudkowska-Kot
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Marlena Dudkowska-Kot Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry