Środki prawne - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Środki prawne

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji.

W sytuacji, gdy organ składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, wnioskodawca może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 08.12.2021
Data publikacji : 08.12.2021
Data modyfikacji : 13.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry