. - Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Zgodnie ze wskazaną ustawą Lubelski Komendant Wojewódzki Policji może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

 

1) zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie”,

2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji,

3) zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie informacji, o ile została ona określona,

4) zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom,

5) zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej do ponownego wykorzystania na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem wówczas należy złożyć stosowny   wniosek.  

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJE

Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.     

 

  

Metryczka

Data publikacji 11.10.2012
Data modyfikacji 11.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Andrzej Fijołek
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Andrzej Fijołek
do góry