Dofinansowanie w ramach Programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej" - Pomoc publiczna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc publiczna

Dofinansowanie w ramach Programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"

   W ramach porozumienia z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie uczestnictwa w Programie pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji – generalnym inspektorem Antonim Kowalczykiem i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowanym przez Romana Soroczyńskiego – Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała możliwość utworzenia 73 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

   Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie w ramach cytowanego porozumienia podpisał w dniu 10 grudnia 2003 roku z Dyrektorem Oddziału Lubelskiego PFRON umowę Nr 1/SP/POL/03 dotyczącą programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” dotyczącą utworzenia 73 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,   w tym 15 stanowisk w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie i 58 stanowisk w komendach miejskich i powiatowych  Policji województwa lubelskiego.

   Zgodnie z przytoczoną wyżej umową w styczniu 2004 roku zostało zatrudnionych 40 osób niepełnosprawnych, a w kwietniu 2004r. zatrudniono 33 osoby niepełnosprawne na przedmiotowych stanowiskach. W ramach umowy PFRON przyznał pomoc finansową z przeznaczeniem na:
- wyposażenie nowych miejsc pracy do wysokości 704.158,00 zł,

- szkolenie osób niepełnosprawnych do wysokości 1.704,00zł

- wynagrodzenie 73 osób niepełnosprawnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia przez okres 18 miesięcy od stycznia 2004r. które wyniosły:
                                                                                              w zł

Rok

Wynagrodzenie

Składki ZUS od pracodawcy

Razem

2004

1 007 176,37

171 187,47

1 178 363,84

2005

1 172 328,08

198 610,22

1 370 938,30

Razem

2 179 504,45

369 797,69

2 549 302,14

Wynagrodzenie roczne za 2004r. (tzw. trzynastka)

2004

76 868,51

13 244,67

90 113,18

Ogółem

2 256 372,96

383 042,36

2 639 415,32

Od 2006 r. osoby niepełnosprawne posiadają umowy o pracę na czas nieokreślony i są finansowane z budżetu KWP i KMP/KPP.

 

Metryczka

Data publikacji 27.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Marek Kozłowski - Główny Księgowy - Naczelnik Wydziału Finansów KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Patrycja Król - operator BIP Wydział Finansów KWP w Lublinie
do góry