2021 rok - Kontrole - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

2021 rok

Na dzień 1 stycznia 2021 roku zgodnie z etatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, wynosił łącznie 21 osób, to jest 16 stanowisk policyjnych oraz 5 stanowisk Korpusu Służby Cywilnej.

W ramach Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wydzielono  niżej wymienione stanowiska (komórki) etatowe:

 • 1 stanowisko – naczelnik (11 grupa zaszeregowania),
 • 1 stanowisko – zastępca naczelnika (10 grupa zaszeregowania),
 • 14 stanowisk – ekspert (9 grupa zaszeregowania),
 • 4 stanowiska – starszy specjalista korpusu służby cywilnej,
 • 1 stanowisko – starszy inspektor korpusu służby cywilnej.

W strukturze Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wyodrębniono:

 • Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej – 10 policjantów oraz starszy specjalista korpusu służby cywilnej,
 • Zespół Skarg i Wniosków – 4 policjantów,
 • Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej – 3 starszych specjalistów korpusu służby cywilnej,
 • Sekretariat – 1 starszy inspektor korpusu służby cywilnej.

Czynności kontrolne w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w 2021 roku wykonywało ogółem 13 policjantów oraz 4 pracowników cywilnych Policji.

W 2021 roku Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przeprowadził w jednostkach Policji garnizonu lubelskiego oraz komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie łącznie 21 kontroli, w których na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały opracowane wystąpienia pokontrolne, w tym 1 kontrolę rozpoczętą w 2020 roku a zakończoną w 2021 roku, to jest:

Kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym, rozpoczęta w 2020 roku, a zakończona  w 2021 roku w zakresie:

 • Realizacji poleceń Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie wydanych w okresie od 05. 09. 2017 roku do dnia przeprowadzenia kontroli, dotyczących prowadzonych postępowań dyscyplinarnych w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu lubelskiego”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim – ocena pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrole przeprowadzone i zakończone w trybie zwykłym w 2021 roku, w zakresie:

 • Gospodarowania funduszem operacyjnym Policji”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie – ocena pozytywna mimo stwierdzonych uchybień;
 • Gospodarowania funduszem operacyjnym Policji”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim – ocena pozytywna;
 • Gospodarowania funduszem operacyjnym Policji”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju – ocena pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości;
 • Gospodarowania funduszem operacyjnym Policji”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Hrubieszowie – ocena pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Gospodarowania funduszem operacyjnym Policji”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim – ocena pozytywna,
 • Gospodarowania funduszem operacyjnym Policji”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku – ocena pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Gospodarowania funduszem operacyjnym Policji”, przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu – ocena pozytywna,
 • Porównania zgodności i poprawności danych dotyczących wybranych zagadnień wynikających ze stosunku służbowego i stosunku pracy w aktach osobowych policjantów i pracowników Policji z danymi zawartymi w System Wspomagania Obsługi Policji”, przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie – ocena pozytywna mimo stwierdzonych uchybień,
 • Przestrzegania procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji”, przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej - ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • Prawidłowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków”, przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej– ocena pozytywna mimo stwierdzonych uchybień,
 • Prawidłowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków”, przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu – ocena pozytywna,
 • Prawidłowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim – ocena pozytywna mimo stwierdzonych uchybień,
 • Gospodarki sprzętem transportowym”, przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie - ocena negatywna,
 • Gospodarki sprzętem transportowym”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim - ocena pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Dokumentacji i rozliczeń finansowych w gospodarce mandatowej („ Mandaty- E-PUAP”)”, przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie - ocena pozytywna mimo stwierdzonych uchybień,
 • Ustalania i dochodzenia nawiązek jako niepodatkowych należności Skarbu Państwa”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim – ocena pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Stanu ochrony przeciwpożarowej” przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim – ocena pozytywna mimo stwierdzonych uchybień,
 • Stanu ochrony przeciwpożarowej” przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie – ocena pozytywna,
 • Wyposażenia jednostki w środki ochrony indywidualnej przed niebezpiecznym materiałem biologicznym oraz stosowane sposoby zabezpieczeń i procedury w tym zakresie” przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Rykach – ocena pozytywna.

Kontrole przeprowadzone i zakończone w trybie uproszczonym w 2021 roku, w zakresie:

 • „Wybranych aspektów funkcjonowania magazynu dowodów rzeczowych KMP w Zamościu” przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu – ocena pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

W 2021 roku rozpoczęto 10 kontroli, w których na dzień 31 grudnia 2020 roku czynności kontrolne były w trakcie realizacji.

Metryczka

Data wytworzenia : 27.01.2022
Data publikacji : 27.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkomisarz Agnieszka Denysiuk
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
do góry