2020 rok - Kontrole - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

2020 rok

Na dzień 1 stycznia 2020 roku zgodnie z etatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w strukturze etatowej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, wyodrębniono łącznie 21 nw. stanowisk (16 stanowisk policyjnych oraz 5 stanowisk w Korpusie Służby Cywilnej):

 • 1 stanowisko – naczelnik (11 grupa zaszeregowania),
 • 1 stanowisko – zastępca naczelnika (10 grupa zaszeregowania),
 • 14 stanowisk – ekspert (9 grupa zaszeregowania),
 • 4 stanowiska – starszy specjalista ,
 • 1 stanowisko – starszy inspektor .

W strukturze Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wyodrębniono następujące komórki organizacyjne:

 • Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej – 10 policjantów oraz starszy specjalista ,
 • Zespół Skarg i Wniosków – 4 policjantów,
 • Zespół Kontroli Finansowo - Gospodarczej – 3 starszych specjalistów ,
 • Sekretariat – 1 starszy inspektor .

Czynności kontrolne w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w 2020 roku wykonywało ogółem 7 policjantów oraz 4 pracowników cywilnych Policji.

W 2020 roku Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przeprowadził w jednostkach Policji garnizonu lubelskiego oraz komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie łącznie 13 kontroli, w których na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały opracowane wystąpienia pokontrolne, w tym 5 kontroli rozpoczętych w 2019 roku, a zakończonych w 2020 roku, to jest:

Kontrole przeprowadzone w trybie zwykłym, rozpoczęte w 2019 roku, a zakończone  w 2020 roku w zakresie:

 • „Gospodarowania funduszem operacyjnym Policji”, przeprowadzona w Wydziale do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie – ocena pozytywna z nieprawidłowościami.
 • „Przebiegu i dokumentowania czynności w sprawach o wykroczenia zakończonych odstąpieniem od skierowania wniosku o ukaranie do sądu”, przeprowadzona  w Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim – ocena pozytywna z uchybieniami.
 • „Przestrzegania procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostających na wyposażeniu Policji”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie - ocena pozytywna z uchybieniami.
 • „Ustalania i dochodzenia nawiązek jako niepodatkowych należności Skarbu Państwa”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku – ocena negatywna.
 • „Stanu realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Hrubieszowie - ocena pozytywna.

Kontrole przeprowadzone w trybie zwykłym w 2020 roku, w zakresie:

 • „Realizacji poleceń Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie wydanych w okresie od 05.09.2017 r. do dnia przeprowadzenia kontroli, dotyczących prowadzonych postępowań dyscyplinarnych w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu lubelskiego", przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie - ocena pozytywna z uchybieniami.
 • „Gospodarowania funduszem operacyjnym Policji”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie – ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • „Przestrzegania procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji”, przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie - ocena pozytywna z uchybieniami.
 • „Dokumentowania i prowadzania postępowań szkodowych”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie – ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • „Dokumentowania i prowadzania postępowań szkodowych”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie - ocena negatywna.
 • „Dokumentacji i rozliczeń finansowych w gospodarce mandatowej (PUE Mandat)”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Rykach - ocena pozytywna z uchybieniami.

Kontrole przeprowadzone w trybie uproszczonym w 2020 roku, w zakresie:

 • „Gospodarki sprzętem transportowym”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim - ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • „Gospodarki sprzętem transportowym”, przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu – ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

W 2020 roku rozpoczęto 1 kontrolę, w której na dzień 31 grudnia 2020 roku czynności kontrolne były w trakcie realizacji, to jest:

Kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym, rozpoczęta w 2020 roku, a zakończona w 2021 roku w zakresie:

 • „Realizacji poleceń Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie wydanych w okresie od 5 września 2017 roku do dnia przeprowadzenia kontroli, dotyczących prowadzonych postępowań dyscyplinarnych w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu lubelskiego", przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim – projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 stycznia 2021 roku.

Metryczka

Data wytworzenia : 27.01.2021
Data publikacji : 28.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkomisarz Agnieszka Denysiuk
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
do góry