2019 rok - Kontrole - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

2019 rok

Na dzień 1 stycznia 2019 roku zgodnie z etatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie liczył łącznie 21 osób, to jest 16 stanowisk policyjnych oraz 5 stanowisk korpusu służby cywilnej.

W ramach Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wydzielono niżej wymienione stanowiska (komórki) etatowe:

 • 1 stanowisko - naczelnik (11 grupa zaszeregowania),
 • 1 stanowisko - zastępca naczelnika (10 grupa zaszeregowania),
 • 14 stanowisk - ekspert (9 grupa zaszeregowania),
 • 4 stanowiska - starszy specjalista korpusu służby cywilnej,
 • 1 stanowisko - starszy inspektor korpusu służby cywilnej,

W ramach Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wydzielono:

 • Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej - 10 policjantów oraz 1 starszy specjalista korpusu służby cywilnej,
 • Zespół Skarg i Wniosków - 4 policjantów,
 • Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej - 3 starszych specjalistów korpusu służby cywilnej,
 • Sekretariat - 1 starszy inspektor korpusu służby cywilnej.

Czynności kontrolne w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w 2019 roku wykonywało ogółem 14 policjantów oraz 4 pracowników cywilnych Policji.

W 2019 roku Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przeprowadził w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostkach Policji garnizonu lubelskiego łącznie 28 kontroli, w których na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały opracowane wystąpienia pokontrolne oraz 9 kontroli rozpoczętych w 2018 roku a zakończonych w 2019 roku, to jest:

Kontrole w trybie zwykłym w zakresie:

„Terminowości wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informacji Policji (KSIP) w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych " przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Łęcznej - ocena pozytywna.

"Gospodarowania funduszem operacyjnym Policji" przeprowadzone w:

 • Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie - ocena pozytywna z uchybieniami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie - ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Łęcznej - ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Rykach - ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie - ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie - ocena pozytywna,
 • Wydziale Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - ocena pozytywna.

„Przestrzegania procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji” przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Hrubieszowie - ocena pozytywna z uchybieniami.

„Przebiegu i dokumentowania czynności w sprawach o wykroczenia zakończonych odstąpieniem od skierowania wniosku o ukaranie do sądu” przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim - ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

„Wykonywania zadań i organizacji przygotowań obronnych w jednostkach przewidzianych do militaryzacji” przeprowadzone w:

 • Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie - ocena pozytywna z uchybieniami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie - ocena pozytywna.

„Rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków " przeprowadzone w:

 • Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie- ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Rykach - ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie - ocena pozytywna z uchybieniami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Łęcznej - ocena pozytywna.

 „Dokumentowania i prowadzania postępowań szkodowych” przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie - ocena negatywna.

„Ustalania i dochodzenia nawiązek jako niepodatkowych należności Skarbu Państwa” przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej - ocena negatywna.

„Stanu ochrony przeciwpożarowej”, przeprowadzone w:

 • KMP w Chełmie - ocena pozytywna,
 • KPP w Krasnymstawie - ocena pozytywna.

„Stanu realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji” przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie - ocena pozytywna.

„Dostosowania jednostki Policji do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych” przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku - ocena pozytywna.

„SWD - zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego w świetle obowiązujących przepisów” przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju - ocena pozytywna z uchybieniami.

„Gospodarki sprzętem transportowym” przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie - ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Kontrole w trybie uproszczonym w zakresie:

„Gospodarki sprzętem transportowym” przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Hrubieszowie - ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Prawidłowości postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanychz funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” przeprowadzona Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie - ocena pozytywna.

„Organizacji przydziału środków ochrony indywidualnej przed niebezpiecznym materiałem biologicznym dla policjantów” przeprowadzone w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju - ocena pozytywna z uchybieniami.

Kontrole przeprowadzone w trybie zwykłym, rozpoczęte w 2018 roku, a zakończone w 2019 roku w zakresie:

„Gospodarowania funduszem operacyjnym Policji”  przeprowadzone w:

 • KPP w Puławach - ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Lublinie - ocena pozytywna.

„Nadzoru służbowego nad organizacją i realizacją zadań związanych z doprowadzeniem osób – w świetle obowiązujących przepisów” przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku - ocena negatywna.

„Rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków” przeprowadzona Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie - ocena pozytywna z uchybieniami.

„Wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym” przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie - ocena pozytywna.

Kontrole przeprowadzone w trybie uproszczonym, rozpoczęte w 2018 roku, a zakończone w 2019 roku w zakresie:

„Przestrzegania procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostających na wyposażeniu Policji” przeprowadzone w:

 • KPP w Krasnymstawie - ocena pozytywna,
 • KPP w Kraśniku - ocena pozytywna z uchybieniami,
 • KPP w Puławach - ocena pozytywna,
 • KPP we Włodawie - ocena pozytywna.

Metryczka

Data publikacji : 30.01.2020
Data modyfikacji : 15.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Marek Roczeń
Osoba udostępniająca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry