2018 rok - Kontrole - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

2018 rok

Na dzień 01 stycznia 2018 roku zgodnie z Etatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie liczył łącznie 26 osób, to jest 17 stanowisk policyjnych oraz 9 stanowisk korpusu służby cywilnej.

W związku z przeprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie  na dzień 31 grudnia 2018 r. zgodnie z Etatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie liczył łącznie 21 osób, to jest:

 • 1 stanowisko - naczelnik (11 grupa zaszeregowania),
 • 1 stanowisko - zastępca naczelnika (10 grupa zaszeregowania),
 • 14 stanowisk - ekspert (9 grupa zaszeregowania),
 • 4 stanowiska - starszy specjalista korpusu służby cywilnej,
 • 1 stanowisko - starszy inspektor korpusu służby cywilnej,

W ramach Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wydzielono:

 • Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej - 10 policjantów i 1 starszy specjalista korpusu służby cywilnej,
 • Zespół Skarg i Wniosków - 4 policjantów,
 • Zespół Kontroli Finansowo-Gospodarczej - 3 starszych specjalistów korpusu służby cywilnej,
 • Sekretariat - 1 starszy inspektor korpusu służby cywilnej.

Czynności kontrolne w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w 2018 roku wykonywało ogółem 14 policjantów oraz 4 pracowników cywilnych Policji.

W 2018 roku Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przeprowadził w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostkach Policji garnizonu lubelskiego  łącznie 33 kontrole, w których na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały opracowane wnioski pokontrolne oraz 2 kontrole rozpoczęte w 2017 roku, a zakończona w 2018 roku, to jest:

W trybie zwykłym

Kontrole w zakresie „Terminowości rejestracji w KSIP wszczęć i zakończeń prowadzonych postępowań przygotowawczych"  przeprowadzone w:

 • Komendzie Powiatowej Policji w Hrubieszowie - ocena pozytywna z uchybieniami,
 • Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie - ocena pozytywna z uchybieniami.

Kontrola na temat „Realizacji zadań związanych z weryfikacją informacji operacyjnych" przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu - ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Kontrole dotyczące „Prowadzenia postępowań rejestrowych i nadzoru nad tymi postępowaniami” przeprowadzone w:

 • Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju - ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Puławach - ocena pozytywna z uchybieniami,
 • Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu - ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim - ocena pozytywna z uchybieniami.

Kontrole na temat „Gospodarowania funduszem operacyjnym Policji” przeprowadzone w:

 • Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju - ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku - ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie - ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim - ocena pozytywna,
 • Wydziale dw. z Korupcją KWP w Lublinie - ocena pozytywna,
 • Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej - ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie - ocena pozytywna.

Kontrole dotyczące „Realizacji czynności przez policjantów w ramach procedury „Niebieskiej karty” - w myśl obowiązujących przepisów prawa”, przeprowadzone w:

 • Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu - ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Łęcznej - ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Kontrole w zakresie „Efektywności pełnienia oraz poprawności dokumentowania przebiegu służby przez policjantów wykorzystujących pojazd służbowy wyposażony w przyrząd kontrolno-pomiarowy służący do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego oraz do pomiaru prędkości” przeprowadzne w:

 • Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie - ocena pozytywna z uchybieniami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Rykach - ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Kontrola na temat „Nadzoru służbowego nad organizacją i realizacją zadań związanych z doprowadzaniem osób - w świetle obowiązujących przepisów”, przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie - ocena pozytywna z uchybieniami.

Kontrole dotyczące „Dokumentacji i rozliczeń finansowych w gospodarce mandatowej” przeprowadzone w :

 • Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie - ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie - ocena pozytywna z uchybieniami.

Kontrole w zakresie prawidłowości dokumentowania i prowadzenia postępowań szkodowych przeprowadzone w:

 • Komendzie Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim - ocena pozytywna z uchybieniami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim - ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Kontrole w zakresie oceny przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przeprowadzone w:

 • Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie - ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Puławach - ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju - ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policjiw Parczewie - ocena pozytywna z uchybieniami.

Kontrole na temat „Stanu ochrony przeciwpożarowej” przeprowadzone w:

 • Komendzie Powiatowej Policji w Rykach - ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim - ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku - ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku - ocena pozytywna.

Kontrola dotycząca wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie – ocena pozytywna z uchybieniami.

W trybie uproszczonym

Kontrole w zakresie „Przestrzeganie procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostających na wyposażeniu Policji", przeprowadzone w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie - ocena pozytywna.

Kontrole przeprowadzone w trybie zwykłym, rozpoczęte w 2017 roku, a zakończone w 2018 roku w zakresie:

„Sposób i prawidłowości realizacji zadań związanych z weryfikacją informacji operacyjnych”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie – ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

„Ocena przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków”, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim – ocena pozytywna z uchybieniami.

Metryczka

Data publikacji : 30.01.2019
Data modyfikacji : 15.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Marek Roczeń
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Marlena Dudkowska-Kot Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry