2017 rok - Kontrole - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

2017 rok

W trybie zwykłym:

Kontrole na temat „Gospodarowania funduszem operacyjnym Policji”, przeprowadzone w:

 • Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie - ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku – ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim – ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim – ocena pozytywna,
 • Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu – ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim – ocena pozytywna,
 • Wydziale do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie – ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Kontrole na temat „Sposób i prawidłowość realizacji zadań związanych z weryfikacją informacji operacyjnych w jednostkach i komórkach KWP w Lublinie, wybranych na podstawie przeprowadzonej analizy przedkontrolnej” przeprowadzone w:

 • Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie - ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie – dokumentacja w trakcie sporządzania.

Kontrole w zakresie prawidłowości trybu i metodyki realizacji czynności kontrolnych przeprowadzone w:

 • Komendzie Powiatowej Policji w Rykach - ocena pozytywna z uchybieniami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku – ocena pozytywna z uchybieniami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim – ocena pozytywna z uchybieniami,
 • Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu – ocena pozytywna z uchybieniami.

Kontrole dotyczące prawidłowości prowadzenia czynności wyjaśniających zakończonych zastosowaniem postępowania mandatowego oraz nadzoru nad wykonywaniem funkcji oskarżyciela publicznego przeprowadzone w :

 • Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie - ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Puławach – ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie – ocena pozytywna z uchybieniami.

Kontrole w zakresie terminowości rejestracji w KSIP wszczęć i zakończeń postępowań przygotowawczych przeprowadzone w:

 • Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju - ocena pozytywna z uchybieniami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Rykach – ocena pozytywna z uchybieniami.

Kontrole dotyczące wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym przeprowadzone w:

 • Komendzie Powiatowej Policji w Rykach - kontrolę oceniono pozytywnie z uchybieniami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim – ocena pozytywna.

Kontrole oceny stanu ochrony przeciwpożarowej przeprowadzone w:

 • Komendzie Powiatowej Policji w Łęcznej - ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim – ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Hrubieszowie – ocena pozytywna.

Kontrola dotycząca oceny stanu realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie – ocena pozytywna z uchybieniami.

Kontrola prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowych należności pieniężnych z tytułu zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby, przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie – ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Kontrole w zakresie oceny przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przeprowadzone w:

 • Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku – ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim – ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku – ocena pozytywna z uchybieniami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim – ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Hrubieszowie – ocena pozytywna z uchybieniami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim – ocena pozytywna z uchybieniami.

Kontrole dotyczące prawidłowości dokumentowania i prowadzenia postępowań szkodowych przeprowadzone w:

 • Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu – ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Rykach – ocena pozytywna z uchybieniami.

Kontrola na temat oceny prowadzonych postępowań w sprawie o ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku ze służbą w Policji oraz wypadków przy pracy pracowników w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie przeprowadzona w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie – ocena pozytywna z uchybieniami

W trybie uproszczonym

Kontrole dotyczące nadzoru przełożonych nad sposobem dokumentowania oraz realizacją czynności przez policjantów na stanowisku kierowania  przeprowadzone w:

 • Komisariacie Policji V w Lublinie – ocena pozytywna,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku – ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Kontrola w zakresie prawidłowości rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych w Komisariacie Policji II w Lublinie oraz sposobu sprawowanego nadzoru przez przełożonych w tym zakresie – ocena pozytywna z uchybieniami.

Kontrole dotyczące nieopodatkowanych należności Skarbu Państwa przeprowadzone w:

 • Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie – ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku – ocena pozytywna z uchybieniami.

Kontrola w zakresie nadzoru nad policjantami pełniącymi służbę patrolową i ruchu drogowego oraz ich przełożonymi w Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie – ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Kontrola prawidłowości prowadzenia postępowań przygotowawczych w Komendzie Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim – ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Kontrole dotyczące prawidłowości prowadzenia poszukiwań za osobami ukrywającymi się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości przeprowadzone w:

 • Komendzie Powiatowej Policji w Hrubieszowie – ocena pozytywna z uchybieniami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju – ocena pozytywna z nieprawidłowościami,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku – ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Wszystkie kontrolowane jednostki Policji województwa lubelskiego oraz komórki organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w których kontrole zostały zakończone i z ich przebiegu została sporządzona dokumentacja, poinformowały Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie o zrealizowaniu wniosków pokontrolnych.

Metryczka

Data publikacji : 23.07.2018
Data modyfikacji : 02.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry