2016 rok - Kontrole - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

2016 rok

I półrocze 2016 r.

Wydział Kontroli KWP w Lublinie w I półroczu 2016 r. przeprowadził w oparciu o Ustawę z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Decyzję nr 65 MSW z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10.02.2012 r. następujące kontrole.  

 

 1. W trybie zwykłym.
 1. W zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym w Policji w:

 

- KMP w Chełmie,

- KPP w Krasnymstawie,

- KPP w Łęcznej,

- KPP w Łukowie,

- KPP w Puławach,

- KPP w Radzyniu Podlaskim,

- KPP w Rykach,

- KPP we Włodawie,

- Wydziale Wywiadu Kryminalnego KWP w Lublinie.

 

 1. W zakresie prawidłowości naliczania i wypłacania dodatkowych należności pieniężnych
  z tytułu zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby, należności wynikających z tytułu podróży służbowych oraz zasadności naliczania
  i otrzymywania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze w:

 

- KPP w Opolu Lubelskim,

- KPP w Parczewie.

 

 1. W zakresie nadzoru przełożonych nad realizacją zadań przez policjantów ruchu drogowego
  w świetle obowiązujących przepisów w KPP w Kraśniku.

 

 1. W zakresie opiniowania policjantów w świetle Rozporządzenia MSWiA z dnia 30.08.2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów w:

 

- KMP w Białej Podlaskiej,

- KPP w Parczewie.

 

 1. W zakresie oceny przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w okresie od 01.01.2016r. do dnia kontroli w KMP w Lublinie.
 2. W zakresie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej w KPP w Parczewie.
 3. W zakresie nadzoru przełożonych nad realizacją zadań przez policjantów ruchu drogowego
  w KMP w Lublinie.
 4. W zakresie wykonywania zadań i organizacji przygotowań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji w KPP w Świdniku.
 5. W zakresie oceny przestrzegania przepisów bhp w trakcie wykonywania zadań przez policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Parczewie.
 6. W zakresie prawidłowości dokumentowania i prowadzenia postępowań szkodowych w KPP w Tomaszowie Lubelskim.

 

 1. W trybie uproszczonym.

 

 1. W zakresie prawidłowości nadawania kwalifikacji prawnej czynu w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych z uwzględnieniem kradzieży z włamaniem, uszkodzenia mienia oraz kradzieży telefonów komórkowych oraz czynności wyjaśniających
  z uwzględnieniem kradzieży telefonów komórkowych oraz uszkodzeń mienia w KMP
  w Zamościu - w myśl obowiązujących przepisów.

 

Wszystkie kontrolowane jednostki Policji woj. lubelskiego oraz komórki organizacyjnej KWP w Lublinie poinformowały Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, że wnioski pokontrolne zostały wykonane w całości.

 

II półrocze 2016r.

 

 1. W trybie zwykłym.
 1. W zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym w Policji w:

 

- KMP w Lublinie, przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie.

- Wydziale dw. z PG KWP w Lublinie, przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie
z nieprawidłowościami.

- Wydziale Kryminalnym KWP w Lublinie, przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie
z uchybieniami.

 

 1. W zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji i wykorzystania sprzętu transportowego w:

 

- KMP w Lublinie, przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

- KPP w Puławach, przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie z uchybieniami.

 

 1. W zakresie nadzoru przełożonych nad realizacją zadań przez policjantów ruchu drogowego
  w świetle obowiązujących przepisów w KPP w Tomaszowie Lubelskim.

 

     Przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie z uchybieniami.

 

 1. W zakresie opiniowania policjantów w świetle Rozporządzenia MSWiA z dnia 30.08.2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów w:

 

- KPP w Krasnymstawie, przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie.

- KPP w Łukowie, przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie z uchybieniami.

 

 1. W zakresie oceny przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w okresie od 01.01.2016r. do dnia kontroli w:

 

- KMP w Białej Podlaskiej,

- KPP w Lubartowie.

 

     Przeprowadzone kontrole oceniono pozytywnie.

 1. W zakresie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej w KPP we Włodawie.

 

      Przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie.

 

 1. W zakresie oceny prowadzonych postępowań ws. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w zw. ze służbą w Policji oraz wypadków przy pracy pracowników KMP w Białej Podlaskiej.

 

    Przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie z uchybieniami.

 1. W zakresie wykonywania zadań i organizacji przygotowań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji w KPP w Parczewie.

 

     Przeprowadzoną kontrolę oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

 1. W trybie uproszczonym.
 1. W zakresie  prowadzenia poszukiwań za osobami ukrywającymi się przed organami ścigania
  i wymiarem sprawiedliwości w KPP w:

- Łęcznej,

- Puławach, 

- Świdniku.

     Przeprowadzone kontrole oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Wszystkie kontrolowane jednostki Policji woj. lubelskiego oraz komórki organizacyjnej KWP w Lublinie poinformowały Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, że wnioski pokontrolne zostały wykonane w całości.

Powyższą informację, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt a Ustawy z dnia 06.09.2001 r.
o dostępie do informacji publicznej, przekazuję w celu umieszczenia na stronie internetowej BIP  KWP w Lublinie.

             

 

Metryczka

Data publikacji 18.05.2016
Data modyfikacji 01.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry