Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Kierownictwo - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

nadinsp. Artur Bielecki

I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

insp. Jerzy Czebreszuk

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

podinsp. Olgierd Oleksiak

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

Włodzimierz Pietroń


WYDZIAŁ FINANSÓW

GŁÓWNA KSIĘGOWA - Beata Łazowska

NACZELNIK - Edyta Zuzańska-Kowal

WYDZIAŁ KONTROLI

NACZELNIK - podinsp. Krzysztof Ciołek

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp. Michał Grzesiuk

WYDZIAŁ KADR i SZKOLENIA

NACZELNIK - mł. insp. Katarzyna Węgrzyn

ZASTĘPCA NACZELNIKA - Joanna Poziomkowska

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

NACZELNIK - mł. insp. Renata Laszczka-Rusek

ZASTĘPCA NACZELNIKA - Anita Gumulska

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

NACZELNIK -  mł. insp. Monika Woźniak

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp. Piotr Matysiak

WYDZIAŁ KRYMINALNY

NACZELNIK - mł. insp. Paweł Duszak

ZASTĘPCA NACZELNIKA - kom. Justyna Ciurlik

ZASTĘPCA NACZELNIKA - nadkom. Rafał Gruszecki

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

NACZELNIK  - podinsp. Kamil Musiński

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp. Artur Poleszak

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp. Aureliusz Hałas

WYDZIAŁ WYWIADU KRYMINALNEGO

NACZELNIK - mł. insp. Adam Mateńko

ZASTĘPCA NACZELNIKA - nadkom. Piotr Rusiński

WYDZIAŁ DO WALKI Z KORUPCJĄ

NACZELNIK - mł. insp. Jarosław Malec

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE

NACZELNIK - p.o. podinsp. Bożena Lorek

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp. Dariusz Szewczuk

ZASTĘPCA NACZELNIKA -

WYDZIAŁ PREWENCJI

NACZELNIK - nadkom. Dorota Gil

WYDZIAŁ KONWOJOWY

NACZELNIK - mł. insp. Mirosław Aftyka

ZASTĘPCA NACZELNIKA - nadkom. Michał Kontapka

SZTAB POLICJI

NACZELNIK - mł. insp. Bartosz Magryta

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp.Tomasz Leszcz

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

NACZELNIK - mł.insp. Mariusz Szajwaj

ZASTĘPCA NACZELNIKA - nadkom. Daniel Czarnecki

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

NACZELNIK - podinsp. Marcin Wontroba

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA

NACZELNIK - Dorian Olszewski

ZASTĘPCA NACZELNIKA - Barbara Wróbel

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

NACZELNIK - Renata Gienc - Romanek

ZASTĘPCA NACZELNIKA - Renata Majkut

ZASTĘPCA NACZELNIKA - Elżbieta Żołnierczuk

WYDZIAŁ TRANSPORTU

NACZELNIK - mł. insp. Roland Kuperski

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp Grzegorz Słomka

WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

NACZELNIK - mł. insp. Jarosław Kostek

ZASTĘPCA NACZELNIKA - Michał Król

ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W LUBLINIE

DOWÓDCA - insp. Roman Leszcz

ZASTĘPCA DOWÓDCY - podinsp. Mariusz Charchuła

ZASTĘPCA DOWÓDCY - nadkom. Mirosław Błaszczak

SAMODZIELNY PODODDZIAŁ KONTRTERRORYSTYCZNY POLICJI W LUBLINIE

DOWÓDCA - podinsp. Krzysztof Obrośliński

ZASTĘPCA DOWÓDCY -  nadkom. Piotr Chołyk

SEKCJA PSYCHOLOGÓW

KIEROWNIK - podinsp Katarzyna Stec

SEKCJA  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KIEROWNIK - Sławomir Wójcik

ZESPÓŁ PRAWNY

RADCA PRAWNY - Magdalena Gnutek – Jedenak

ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W LUBLINIE DO SPRAW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA - podinsp. Edyta Naja

ZESPÓŁ OCHRONY PRACY

STARSZY SPECJALISTA - Angelika Szalast

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Krystyna Dziwulska

 

 

 

 

 

  

Metryczka

Data wytworzenia : 01.01.2021
Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 14.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piechnik Anna
Osoba udostępniająca informację:
kom. Marcin Czuryszkiewicz Wydział Komunikacji Społecznej KWP Lublin
Osoba modyfikująca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz
do góry