Informacja o umorzeniach należności - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o umorzeniach należności

Informacja o umorzeniach należności

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

W I kwartale 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:

art. 64 ust. 1 pkt. 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66
i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 t.j. z późn. zm.).

 

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

W IV kwartale 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:

art. 64 ust. 1 pkt. 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66
i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 t.j. z późn. zm.).

 

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

W III kwartale 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:

art. 64 ust. 1 pkt. 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66
i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 t.j. z późn. zm.).

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W II kwartale 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wydał 2 (dwie) decyzje umarzające na łączną kwotę 580,00 zł (pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

Podstawa prawna:

art. 64 ust. 1 pkt. 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66
i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 t.j.).

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych – I kw. 2019 roku.

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych.

W I kwartale 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wydał 1 (jedną) decyzję umarzającą na kwotę 580,00 zł (pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

Podstawa prawna:

art. 64 ust. 1  pkt. 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66
i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.,
z późn. zm.).

 

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych – IV kw. 2018 roku.

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

W IV kwartale 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:

art. 64 ust. 1 pkt 1 w związku z art.  56 ust. 1 pkt 1, art. 60 pkt 7,  art. 61 ust. 1 pkt 1,  art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j. z późn. zm.).

 

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych – III kw. 2018 roku.

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

W III kwartale 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:

art. 64 ust. 1 pkt 1 w związku z art.  56 ust. 1 pkt 1, art. 60 pkt 7,  art. 61 ust. 1 pkt 1,  art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j. z późn. zm.).

 

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych – II kw. 2018 roku.

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

W II kwartale 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wydał 9 (dziewięć) decyzji umarzających, na kwotę 14.315,20 zł (czternaście tysięcy trzysta piętnaście złotych 20/100).

Podstawa prawna:

art. 64 ust. 1 pkt 1 w związku z art.  56 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1 pkt 2 lit a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 1,    art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j. z późn. zm.).

 

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych – I kw. 2018 roku.

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

W I kwartale 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wydał 12 (dwanaście) decyzji umarzających, na kwotę 27.703,53 zł (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzy złote 53/100).

Podstawa prawna:

art. 64 ust. 1 pkt 1 w związku z art.  56 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1 pkt 2 lit a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 1,    art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.).

Metryczka

Data wytworzenia 11.10.2019
Data publikacji 11.10.2019
Data modyfikacji 17.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Maj
Osoba udostępniająca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry